Recht op loon bij werkweigering na wijziging werkzaamheden?

In sommige omstandigheden kan van de werknemer worden verwacht dat hij akkoord gaat met een redelijk voorstel van de werkgever tot wijziging van de werkzaamheden. Dit was met name het geval toen veel restaurants de deuren moesten sluiten vanwege de coronapandemie. Zij waren daardoor genoodzaakt om andere werkzaamheden te verrichten en mochten hiervoor de werknemers om hulp vragen.

Werknemer is werkzaam bij Sumo, een Aziatisch specialiteitenrestaurant. Vanwege de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, was Sumo genoodzaakt de zaak te sluiten. Op en na 1 november 2020 heeft Sumo de werknemer (voorheen in functie als kelner op de afdeling bediening) meerdere momenten werk aangeboden als bezorger van maaltijden. Werknemer heeft gemeld dat hij dit werk niet wil verrichten, waarop Sumo heeft geantwoord dat hij dan ook geen salaris krijgt.

Op 11 december 2020 heeft werknemer een e-mail gestuurd naar Sumo, waarin hij zegt dat hij nog geen salaris heeft ontvangen van de maand november en dat hij graag zijn contracturen uitbetaald wilt krijgen. Sumo reageert dat hij geen salaris ontvangt omdat hij niet wilde bezorgen.

Werknemer stelt dat er redelijkerwijs niet van hem mag worden verwacht dat hij tijdelijk bezorgwerkzaamheden zou verrichten, omdat deze werkzaamheden geheel afwijken van de overeengekomen werkzaamheden. Als bezorger werk je altijd buiten en moet je verschillende adressen afgaan. Daarnaast zou het werk als bezorger onveilig zijn en heeft betreffende werknemer hier geen ervaring in.

Voor het ontstaan van een loonaanspraak is NIET vereist dat de werknemer zich ook daadwerkelijk beschikbaar heeft gehouden voor deze uren. Er moet worden geoordeeld of de werknemer de werkzaamheden in redelijkheid heeft kunnen weigeren. Hiervoor zijn drie vragen van belang.

  1. Heeft Sumo, als goed werkgever, in gewijzigde omstandigheden aanleiding kunnen vinden tot het doen van haar voorstel tot wijziging van arbeidsvoorwaarden?

Over de eerste vraag kan de kantonrechter kort zijn: het restaurant heeft voor meerdere langere periodes de deuren dicht moeten doen. In de eerste periode heeft niemand moeten werken, maar in de tweede periode was het voor het overleven van de onderneming noodzakelijk om bestellingen te bezorgen. De rechter beantwoordt deze vraag dan ook bevestigend.

  1. Is, alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemend, het voorstel dat Sumo aan werknemers heeft gedaan redelijk?

Ook de tweede vraag kan bevestigend worden beantwoord. Het betreft slechts een tijdelijke wijziging. Daarnaast kan bezorging en betaling contactloos plaatsvinden, waardoor het contact met de klanten slechts van korte duur is. Er zijn verschillende manieren om te bezorgen: met de scooter, met de fiets of lopend. Daarnaast zijn er overeenkomsten met het werk als kelner op de afdeling bediening: hier moet men immers ook veel lopen en is er ook contact met de klant.

  1. Kan aanvaarding van dit voorstel, in het licht van de omstandigheden van het geval, in redelijkheid van werknemers, -als goedwerknemers, -gevergd worden?

Tot slot kan deze vraag nog bevestigend worden beantwoord. Vanwege de coronabeperkingen, mocht er van de werknemer enige flexibiliteit verwacht worden. Werknemer heeft de voorgestelde werkzaamheden echter meteen geweigerd en heeft ook niet willen proberen de werkzaamheden te verrichten. Dit komt voor rekening van de werknemer.

Omdat al deze vragen bevestigend worden beantwoord, heeft de werknemer geen recht op loon.

 

Tips voor de ondernemer:

  • Let op: het wijzigen van de werkzaamheden is niet in alle gevallen gerechtvaardigd. Het gaat hier om extreme omstandigheden in het licht van de coronapandemie.
  • Wanneer je de arbeidsomstandigheden van de werknemer wil wijzigen, check dan altijd bij de jurist of dit eenzijdig mogelijk is.

Vragen over dit artikel? Neem gerust contact met ons op via service@deraadgevers.nl / 088 – 133 11 33.

Start typing and press Enter to search