Overheid laat startende zelfstandigen in de kou staan

In maart 2020 heeft de Tweede Kamer een noodpakket voor banen en economie aangekondigd. Eén onderdeel van dit pakket is extra ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers tijdens de coronacrisis, de zogenaamde ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo).

De Tozo wordt verleend aan de zelfstandige ondernemers wiens bedrijf of zelfstandig beroep financieel is geraakt als gevolg van de mondiale crisis. Alle zelfstandige ondernemers? Nee als startende ondernemer word je uitgesloten, enkel omdat je geen omzetverlies kan aantonen! Om voor de regeling in aanmerking te komen moet de ondernemer namelijk aantonen dat er sprake is van omzetverlies.

Een in 2019 gestarte ondernemer die in de eerste maanden na oprichting nog nauwelijks omzet heeft genereerd en vaak de eerste tijd gebruikt als investering in het bedrijf, verwacht dat zijn omzet pas zal groeien in 2020. Door de coronacrisis zal dit veelal achterwege blijven met alle financiële gevolgen voor de ondernemer van dien.

Van een inkomensachteruitgang is in de letterlijk zin des woords geen sprake, terwijl de startende ondernemer wel degelijk financieel geraakt is. Dus ook al staat de starter stil en of gaat hij zelfs van weinig inkomen naar een schuldensituatie, toch kan dit volgens de overheid niet gezien worden als omzetverlies of inkomensachteruitgang. De startende ondernemer die dus vrijwel nihil omzet heeft gedraaid in het voorafgaande boekjaar wordt financieel niet ondersteund door de overheid. Er is geen vangnet voor startende ondernemers.

De Raadgevers bedrijfsjuristen, als juridisch adviseur van het MKB, meent dat het onbegrijpelijk is dat de overheid startende ondernemers niet tegemoetkomt in deze zware tijd.  Het begrip ‘omzetverlies’ zou dan ook ruimer uitgelegd dienen te worden, zodat startende ondernemers ook onder deze regeling kunnen vallen.

Wij zijn van plan om een collectieve actie te starten om deze, ongetwijfeld onbedoelde, omissie in de wet onder de aandacht te brengen in de politiek en rechtspraak.

Herken jij je als startende ondernemer in deze problematiek? Of heb je hier vragen over, laat het ons weten en sluit je aan.

Start typing and press Enter to search