Nieuwe Regeling: tegemoetkoming voor afnemen van preventieve corona-tests voor eigen werknemers

De (demissionaire) regering heeft een nieuwe regeling ingesteld die het mogelijk maakt voor werkgevers om een teststraat in te richten op de werklocatie om de eigen werknemers preventief en frequent te testen op corona. Deze regeling vervangt de vorige regeling, waarbij de voorwaarde was dat alleen werknemers die corona gerelateerde klachten hadden of mogelijk in aanraking waren gekomen met een besmet persoon, konden worden getest.
De regeling geldt tot eind mei, met mogelijkheid tot verlenging.

De nieuwe regeling maakt preventief testen voor alle werknemers mogelijk ook als zij geen contact met een besmet persoon hebben gehad of corona gerelateerde klachten hebben. Rijksoverheid raadt aan de tests 2 x per week uit te voeren om uitbraaksituaties te voorkomen.

De nieuwe regeling maakt het mogelijk dat werkgevers op de werklocatie een teststraat inrichten. Voorwaarde is wel dat de werknemer ermee instemt om zich te laten testen, de werkgever kan hier niet toe dwingen. De tests moeten worden afgenomen onder toeziend oog van een BIG-geregistreerde arts of de arbodienst. De kosten van de sneltests zelf worden niet vergoed worden, maar de kosten van het afnemen van de test en de analyse daarvan komen wel voor vergoeding in aanmerking. Arboartsen en BIG-geregistreerde artsen kunnen zich aanmelden voor deze regeling. Zij kunnen dan een tegemoetkoming van €20 ex btw per test ontvangen.

Tips over de indeling van de teststraat zijn te vinden op werkgeverstesten.nl.

Denk eraan: de Rijksoverheid geeft nog steeds het dringend advies om thuis te werken: thuiswerken blijft de norm. Deze regeling is bedoeld voor ondernemingen waarbij thuiswerken echt niet mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan de logistieke sector. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze regeling aangewend wordt om te zorgen dat thuiswerkende werknemers weer zo veel mogelijk op locatie kunnen gaan werken.

Vragen? Neem gerust contact op via 088-133 11 33 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search