Nieuwe rechter voor internationale geschillen

Op 1 januari 2019 is de Netherlands Commercial Court (NCC) van start gegaan. De NCC is een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam. De NCC is gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken.

Groeiende behoefte

Met de NCC wordt tegemoet gekomen aan een groeiende behoefte bij internationaal opererende bedrijven. De NCC biedt hen een deskundig forum dat internationale handelsgeschillen kan oplossen binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten. Voor het voeren van een procedure voor de NCC geldt wel een verhoogd griffierecht.

Engels procederen

Voor Nederlandse bedrijven die internationaal opereren is de NCC dus een uitkomst. De mogelijkheid om bij de NCC in het Engels te procederen betekent dat vertalingen niet meer nodig zijn. Naast kostenvoordeel leidt dit ook tot meer efficiëntie, duidelijkheid en transparantie.

Om te kunnen procederen voor de NCC is onder meer nodig dat:

  • de rechtbank/het gerechtshof Amsterdam bevoegd is;
  • het om een rechtsbetrekking gaat die ter vrije bepaling van partijen staat;
  • het een internationaal geschil betreft;
  • partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat ze in het Engels procederen voor de NCC. Hierbij geldt dat een geschrift dat een forumkeuze bevat of dat verwijst naar algemene voorwaarden die een dergelijk beding bevatten voldoende is, mits het specifieke beding door of namens de wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

Vanaf nu is het bij het opstellen van internationale contracten dus ook mogelijk om voor de NCC te kiezen als bevoegde rechter!

Meer weten?

Voor meer informatie over deze nieuwe manier van geschilbeslechting kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze juristen. Zij zijn u graag van dienst bij het adviseren over de beste manier om uw zakelijke geschil op te lossen of te voorkomen.

Start typing and press Enter to search