Moet ik het ziekengeld uitbetalen van een werknemer die op vakantie het coronavirus of een andere ziekte oploopt?

Indien de werknemer tijdens zijn vakantie het coronavirus oploopt (en eventueel in quarantaine moet) of een andere besmettelijke ziekte oploopt, betaal je als werkgever in principe het loon door. De werknemer kiest er namelijk niet zelf voor om het coronavirus op te lopen of ziek te worden.

De vakantiedagen waarop de werknemer ziek is, gelden niet als vakantiedagen maar als ziekteverlof. tenzij de werknemer er alsnog schriftelijk instemt deze dagen toch als vakantiedagen te laten gelden.

Slechts in (heel) bijzondere gevallen kan het oplopen van het coronavirus of andere ziekte of ongeval in het buitenland voor rekening van de werknemer komen. Dit zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Zoals gezegd blijft het uitgangspunt dat de werknemer doorbetaald krijgt bij ziekte, ook bij ‘roekeloos’ gedrag. Soms kun je als werkgever wel een ‘wachtdag’ toepassen, indien dat in de arbeidsovereenkomst of de cao is bepaald.

Is er een bepaalde rangorde als meerdere werknemers tegelijkertijd vakantie willen en dit tot bedrijfsstagnatie zou leiden?

Nee, als er geen vakantieplanning is geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je maakt geen onderscheid in werknemers; je wijst de verzoeken op volgorde van binnenkomst toe, totdat dit niet meer kan in verband met de bezetting van je bedrijf. Met de afvaller ga je in gesprek om een nadere vakantieperiode af te stemmen.|

Heb je verdere vragen over dit onderwerp neem dan contact op met jullie accountjurist of bel naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search