Moet een zieke werknemer vakantiedagen opnemen?

Sinds 1 januari 2012 bouwt een zieke werknemer gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid vakantierechten op (in ieder geval voor wat betreft het wettelijke minimum aantal vakantiedagen). Daartegenover staat dat ook een zieke werknemer geacht wordt vakantie op te nemen tijdens deze ziekte en niet alle vakantiedagen op te sparen.

Het is een wijdverbreid misverstand dat vakantie opnemen niet nodig is als een werknemer ziek is. Vakantie opnemen tijdens ziekte betekent dat de werknemer tijdelijk is ontheven van de re-integratieverplichtingen en/of de verplichting tot het verrichten van aangepast werk.

Daarom vervallen de wettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn tijden ziekte ook gewoon 6 maanden na het opbouwjaar.

Hierop bestaat een uitzondering : namelijk indien een werknemer niet in staat is vakantie te genieten, bijvoorbeeld door intensieve (medische) behandelingen die niet kunnen worden onderbroken of in geval van bedlegerigheid. Over het algemeen geldt dat als  er geen re-integratie verplichtingen zijn opgelegd, een zieke werknemer niet in staat is vakantie op te nemen.

Tip 1:
Zorg er dus voor dat ook zieke werknemers vakantie opnemen. Zo voorkom je dat er na 2 jaar ziekte, 2 jaar opgebouwde, maar niet genoten,  vakantiedagen moeten worden uitbetaald!

Tip 2:
Het is mogelijk om voor de bovenwettelijke vakantie dagen af te spreken dat deze ook tijdens ziekte worden opgenomen. Een werknemer moet hier wel vooraf schriftelijk mee instemmen.
Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in geval van algehele bedrijfssluiting  bij de werkgever.

Heb je verdere vragen over dit onderwerp neem dan contact op met jullie accountjurist of bel naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search