Maximalisering huurprijzen vrije sector

Met de komst van het nieuwe jaar zijn er een aantal veranderingen op komst voor de huursector. Op dit moment kennen huurverhogingen in de vrije huursector geen limiet. Dit verandert als het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Nijboer wordt aangenomen. In een Kamerbrief geeft minister Ollongren haar steun aan het wetsvoorstel, en geeft aan nog verdergaande maatregelen te willen.

De voorstellen die nu op tafel liggen gaan over maximering van huurverhogingen voor zowel de sociale huursector als de vrije huursector. Verhoging van de huur zal voortaan gekoppeld gaan worden aan de inflatie. Het totaal percentage aan huurverhoging mag maximaal de inflatie + 1% bedragen. Om dit plan te realiseren zal artikel 7:248 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10 Uitvoeringswet huurprijzen en woonruimte worden gewijzigd.

Naast maximering van de huurverhoging is er nog een verandering op komst. Huurders in de vrije huursector zullen, als het aan de minister van binnenlandse zaken ligt, ook de mogelijkheid krijgen om geschillen over de huurverhoging voor te leggen aan de Huurcommissie.

Het is echter de vraag in hoeverre de voornemens effectief zullen zijn. Er zijn immers geen aanvullende regels over de aanvangshuurprijs en ook staat het de verhuurders vrij huurcontracten voor bepaalde tijd aan te gaan met de huurders.

Voor vragen over dit specifieke wetsvoorstel of andere huurrechtelijke kwestie kunt u contact opnemen met ons Team Huurrecht.

Wetsvoorstel Nijboer

Brief Minister Ollongren

Start typing and press Enter to search