Mag je als werkgever de vakantieaanvraag van je werknemer weigeren?

Dit hangt ervan af wat hierover is bepaald is in de arbeidsovereenkomst of de cao. Is daarover niets geregeld, dan geldt de wettelijke regeling. Uitgangspunt is dat de vakantieaanvraag van de werknemer leidend is. In principe moet de werkgever deze vakantiewens inwilligen.

Je kunt een vakantieaanvraag slechts weigeren op grond van ‘gewichtige redenen’ met het oog op het bedrijfsbelang. Hierbij kun je denken aan het waarborgen van de benodigde minimale bezetting op de afdeling. Niet iedereen kan tegelijk op vakantie gaan. Of als er sprake is van een spoedopdracht of een zieke collega.

Voorwaarde is dat je een weigering van een vakantie aanvraag, binnen 14 dagen gemotiveerd en schriftelijk aan de werknemer verstrekt.

Ga vervolgens in gesprek met de werknemer om een andere vakantieperiode vast te stellen. Je moet namelijk wel de werknemer in staat stellen om minimaal twee opeenvolgende weken of tweemaal een week vakantie op te nemen.

Als er meer dan twee weken verstreken zijn na de vakantieaanvraag, staat de vakantieperiode in principe vast. Toch kun je volgens de wet alsnog het vastgestelde tijdvak verplaatsen, wederom alleen wegens gewichtige redenen en in overleg met de werknemer. Als goed werkgever moet je dan wel de schade die de werknemer door wijziging van het tijdvak lijdt, volledig vergoeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoeding van boekingskosten of de kosten annuleren.

Vergeet ook niet dat je de werknemer altijd in gelegenheid moet stellen om ieder jaar minstens vier keer de arbeidsduur per week op te laten nemen!
Bij arbeidsovereenkomst of cao kan de werknemer recht hebben op meer vakantie. Daarin kan overigens juist ook bepaald zijn dat de werknemer in een bepaalde periode vakantie moet opnemen, of juist niet weg mag.

Heb je verdere vragen over dit onderwerp neem dan contact op met jullie accountjurist of bel naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search