Mag een werknemer een geplande vakantie intrekken?

Een werknemer heeft bijvoorbeeld een vakantie geboekt naar een land zonder bijzondere gezondheids- of veiligheidsrisico’s, maar deze bestemming wordt later aangemerkt als risicogebied. Of het gehele negatieve reisadvies blijft langer van kracht dan verwacht door de werknemer. Is het voor deze werknemer in dit geval mogelijk om zijn vakantie in te trekken?

De Rechter heeft meerder malen uitgemaakt dat als een vakantie die al is vastgesteld, niet door kan gaan vanwege de corona, dit in de risicosfeer van de werknemer ligt. De vakantiedagen worden dan gewoon als opgenomen en genoten beschouwd.

Een werknemer mag natuurlijk altijd vragen om de geplande vakantie te mogen intrekken. Als werkgever mag je een dergelijk verzoek alleen weigeren als daar een zwaarwegend bedrijfsbelang bij is. Bijvoorbeeld omdat het rooster technisch niet mogelijk is alle vakanties op te schuiven of omdat er dan later in het jaar problemen met te veel vakantiedagen ontstaan die nog opgenomen moeten worden. Denk eraan om schriftelijk en gemotiveerd een intrekkingsverzoek af te wijzen, anders kan de werknemer gewoon gaan werken en de vakantiedagen behouden voor later.

 

Vragen over dit artikel? Bel 088 – 133 11 33 of stuur een mail aan service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search