Lease auto is geen vaste arbeidsvoorwaarde of verworven recht.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat een werkgever de toekenning van een nieuwe leaseauto mag intrekken indien de werkneemster niet langer voldoet aan een contractueel vastgelegde minimale kilometernorm.
De coulante opstelling van de werkgever in het verleden leidt niet er niet toe dat de werkneemster er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat de leaseauto als vaste arbeidsvoorwaarde geldt.

Casus
In deze zaak ging het om een werkneemster die al sinds januari 2004 haar huidige functie vervulde en vanaf september van dat jaar de beschikking kreeg over een leaseauto. In de destijds (en nog steeds) geldende leaseregeling uit de cao was opgenomen dat de werkgever een leaseauto aan haar medewerkers kon toekennen indien zij structureel 15.000 zakelijke kilometers per jaar reden, exclusief woon- werkverkeer.
Op 22 september 2016 is aan de betreffende werkneemster bericht dat zij na afloop van het leasecontract niet opnieuw in aanmerking zou komen voor een leaseauto. Volgens de werkgever waren de omstandigheden dusdanig veranderd waren (onder meer door de verhuizing van het kantoor waardoor klanten minder vaak op locatie bezocht hoefden te worden) dat de verwachting was dat werkneemster niet meer aan het minimale aantal kilometers zou kunnen voldoen.
Aan werkneemster werd wel een financiële overgangsregeling aangeboden om het verlies van de leaseauto te compenseren.

Werkneemster vond echter, dat het gebruik van een leaseauto een vaste arbeidsvoorwaarde is geworden. Hierbij speelde mee dat ze nooit aan het minimale aantal kilometers heeft voldaan en werkgever hier nooit eerder een probleem van heeft gemaakt.

Oordeel
Zowel de Kantonrechter als het Hof gingen hier niet in mee. Het recht op een leaseauto komt onder duidelijke voorwaarde van het minimumaantal kilometers tot stand. Daarnaast mocht werkneemster er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat het gebruik van een leaseauto tot haar arbeidsvoorwaarden is gaan behoren, aangezien zij wist of behoorde te weten dat dit in strijd was met de geldende cao.
Dat de werkgever in het verleden soepel omging met deze regeling, doet hier verder niet aan af. Tevens houdt het gebruik van een leaseauto verband met de functie van een werknemer. Aanpassingen in de werkzaamheden kunnen derhalve leiden tot het niet toekennen van een nieuwe leaseauto.
bron: ECLI:NLGHARL:2021:1473

Tips:

  • Verbind altijd duidelijke randvoorwaarden aan het ter beschikking stellen van een lease auto.
    Zo voorkom je dat een lease auto een arbeidsvoorwaarde of verworven recht wordt.
  • Nog beter, verleng een lease contract niet meer als een medewerker niet meer aan deze voorwaarden voldoet.
  • Tref een overgangsregeling om de financiële achteruitgang te compenseren als een lease auto wordt ingetrokken

Wil je een leaseregeling beëindigen of niet verlengen, raadpleeg dan je account jurist bij De Raadgevers!

Start typing and press Enter to search