Kleurentest my motivation

Drijfveren en motivaties zijn een belangrijke factor in het begrijpen van gedrag. Zowel bij onszelf als bij mensen om ons heen. Waarom reageert iedereen anders op dezelfde situatie? Waarom is het met sommige mensen heel lastig om samen te werken en loopt het met anderen juist op rolletjes? De antwoorden liggen vaak in een verschil in drijfveren. Hierdoor kan eenzelfde situatie op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.

My Motivation

Iedereen heeft talenten. Je moet deze alleen leren herkennen, gebruiken en je moet kunnen inschatten in welke omgeving deze het beste tot zijn recht komen. Het inzicht krijgen in drijfveren is een belangrijke voorwaarde om je eigen gedrag én dat van anderen te begrijpen en waar nodig bij te sturen. De My Motivation Insights Kleurentest is een beproefd en handig hulpmiddel om motivaties zichtbaar te maken. Met deze inzichten leer je jezelf en anderen om je heen beter begrijpen. Bovendien krijg je concrete tips om je persoonlijke effectiviteit en die van je team of organisatie te verbeteren.

Drijfveren: de theorie

De My Motivation Insights Kleurentest is gebaseerd op het model van drijfveren dat de Amerikaanse psycholoog dr. Clarence W. Graves in 1971 na jarenlang onderzoek heeft geformuleerd.  Graves gaat er daarbij vanuit, dat mensen van nature zo adequaat mogelijk willen reageren op bepaalde omstandigheden, om zo te kunnen overleven of om zich verder te ontwikkelen. Het gedrag dat we daarbij laten zien, is bepalend voor ons functioneren. Het zijn de achterliggende drijfveren die bepalen hoe wij met de omstandigheden (of de verandering daarvan) omgaan. Beck en Cowan werkten het gedachtegoed van Graves verder uit in hun boek Spiral Dynamics. Ze onderscheiden daarbij zeven verschillende drijfveren, ieder aangeduid met een eigen kleur. Elke drijfveer heeft zijn eigen unieke kenmerken waar je als mens van nature toegang toe hebt.

Iedereen heeft zijn of haar eigen persoonlijke voorkeuren ontwikkeld, die passen bij de omstandigheden waarin we zijn opgegroeid. Daarbij gaat het altijd om een combinatie van de zeven drijfveren, een combinatie die voor iedereen anders ligt. Er is geen goede of minder goede combinatie en als omstandigheden veranderen, kunnen ook de combinaties van de drijfveren mee veranderen.

De Kleurentest nader verklaard

De My Motivation Insights Kleurentest maakt op een gemakkelijke manier inzichtelijk hoe individuele drijfveren een rol spelen in de werkomgeving. Hiervoor dient eerst een zorgvuldig samengestelde (en gevalideerde) vragenlijst ingevuld te worden. Deze bestaat uit 16 vragen over werksituaties. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten en vindt online plaats.
De uitslag van de Kleurentest wordt op een grafische manier gepresenteerd om direct zoveel mogelijk inzicht te geven in de persoonlijke voorkeuren, concreet en praktisch. In de uitgebreide rapportage wordt ingegaan op wat de volgorde en intensiteit van de drijfveren van invloed heeft op de manier van communiceren, denkstijlen en managementstijl. Bovendien worden er handige tips voor de persoonlijke ontwikkeling gegeven.

De individuele profielen kunnen samengevoegd worden, waardoor een teamprofiel ontstaat. Door middel van rapportages wordt direct duidelijk wat de kracht is van een team, maar ook waar de aandachtspunten voor het team liggen.

Toepassingen

De toepassingsmogelijkheden van de My Motivation Insights Kleurentest zijn legio. Het is een effectief startpunt voor een coachingstraject, een teambuildingactiviteit, een organisatieverandering of een strategiediscussie. De Kleurentest geeft een effectief inzicht in hoe men communiceert, wat er speelt en ook waar niet over wordt gesproken, maar wat wel invloed heeft op de cultuur. Hierdoor is het een toegankelijk middel om snel tot de kern te komen, wat veel tijd en geld bespaart.

Toepassing bij De Raadgevers

Trainingen: door de inzet van My Motivation wordt voor de deelnemers duidelijk waarom mensen in hun omgeving bepaald gedrag vertonen en hoe zij zelf daarop reageren. Zeer toepasbaar in teams waar spanningen zijn.

Bedrijfsopvolging en bij het aangaan samenwerkingsverbanden: gaan we elkaar vinden in een samenwerking en waar ligt onze focus?

Coaching van ondernemer: My Motivation is een spiegel voor de ondernemer. Waardoor word ik meer of minder gedreven en wat heb ik dan nodig om het bedrijf optimaal te laten presteren?

Vragen?

Nieuwsgierig naar de inzet van onze kleurentest binnen jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op.

Start typing and press Enter to search