Jouw vlucht vertraagd? Lees welke juridische regeling er voor je is.

Lange rijen voor de douane, uren wachten op de vertraagde vlucht en weinig informatie. Je hebt het vast op het nieuws voorbij zien komen of je stond zelf in de rij. De stakingen van het grondpersoneel op Schiphol zorgde voor veel onrust bij de (mei)vakantiegangers. Duidende reizigers willen geld terug voor de geannuleerde- en vertraagde vluchten vanuit Schiphol. Wat was er hier precies aan de hand? Hoe en op welke gronden kun je een schadeclaim indienen voor jouw vertraagde vlucht?

Wilde staking

Op de eerste dag van de meivakantie ontstond er enorme chaos op Schiphol: ruim honderd vluchten werden geannuleerd. Het bagagepersoneel van KLM ging over tot een wilde staking. Dit is zeer uitzonderlijk: de laatste keer vond zo’n wilde staking plaats in eind jaren 80. De staking is dan onaangekondigd en niet bedacht door een vakbond, maar op initiatief van de medewerkers zelf.

De reden voor de staking lag volgens de medewerkers gelegen in de slechte arbeidsvoorwaarden en de enorme werkdruk. Zij dienen namelijk 24/7 beschikbaar te zijn om fysiek zware arbeid te verrichten voor € 11,- per uur.

Tijdens de Coronapandemie is een groot deel van het personeel hun baan verloren en moesten de overige werknemers een percentage van hun salaris inleveren. Een schepje erbovenop: medewerkers van andere bagagebedrijven stegen recentelijk in loon.  Echter, de druppel die de emmer deed vollopen, lag gelegen in het feit dat het personeel een mail van KLM ontving, waarin werd aangekondigd dat een deel van de bagageafhandeling zal worden overgenomen door een prijsvechter. Werknemers werden angstig voor het verliezen van hun baan.

De staking zorgde, in combinatie met een groot personeelstekort én werkzaamheden aan twee landingsbanen, voor veel geannuleerde en vertraagde vluchten.

Verordening (eg) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad

In de Europese Verordening 261/2004 wordt de compensatie en bijstand van passagiers geregeld. Vluchten vanaf een EU-land of naar een EU-land mét een Europese luchtvaartmaatschappij vallen onder de verordening.

Indien een luchtvaartmaatschappij redelijkerwijs kan verwachten dat de vlucht vertraging oploopt, wordt er aan de passagiers bijstand geboden in de vorm van recht op terugbetaling/ andere vlucht ofwel recht op verzorging (artikel 6).

De compensatie van de vertraagde vlucht (artikel 7) kan uit de volgende tabel worden afgeleid:

Lengte van de vlucht Vertraging bij aankomst Compensatie
1500 km of minder Meer dan 3 uur €250
Meer dan 1500 km binnen de EU of tussen de 1500 en 3500 km buiten de EU Meer dan 3 uur €400
Meer dan 3500 km Tussen de 3 en 4 uur €300
Meer dan 3500 km Meer dan 4 uur €600

Er is geen sprake van een compensatie wanneer de vluchtvertraging te wijten is aan buitengewone omstandigheden. Hieronder vallen de volgende omstandigheden:

 1. Weersomstandigheden;
 2. Sabotage of terroristische beschadigingen aan het vliegtuig, waardoor de vliegveiligheid niet kan worden gegarandeerd;
 3. De voorafgaande vlucht heeft zodanige beschadiging opgelopen door een van buiten komende oorzaak (botsing met vogel, weersomstandigheden, harde landing, e.d.) dat het niet zonder inspectie kan vertrekken;
 4. De fabrikant van het toestel ofwel een bevoegde autoriteit maak bekend dat de toestellen mogelijk een gebrek vertonen dat gevolg kan hebben voor de vliegveiligheid;
 5. Er staat een onverwachts vliegveiligheidsprobleem op een reeds aangekomen vlucht, waardoor de piloot de vlucht afbreekt;
 6. Een besluit van de luchtverkeersleiding;
 7. Gevaar op bestemming;
 8. Medisch noodgeval; en
 9. Een staking van het personeel op de luchthaven of een staking van een luchtverkeersleiding wanneer a) de staking zodanig laat is aangekondigd dat de luchtvaartmaatschappij niet meer in staat was maatregelen te treffen of b) de staking op de luchthaven van aankomst plaatsvindt en de aanmerkelijke kans bestaat dat het vliegtuig ten gevolge van de staking op die luchthaven komt vast te staan.

Stakingen

De Beleidsregel omtrent de handhaving van twee Europese verordeningen inzake passagiersrechten in de luchtvaart, verklaart dat er wel sprake is van een buitengewone omstandigheid zodra de stakingen de vluchtuitvoering belemmeren maar niet voortkomen uit de normale bedrijfsuitoefening van de luchtvaartmaatschappij. Dat wil zeggen dat de luchtvaartmaatschappij geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen op het stakende personeel (art. 3 sub g).

Stakingen van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij en technische mankementen aan het toestel vallen daarentegen niet onder buitengewone omstandigheden. Er is dan geen sprake van ‘overmacht’ en compensatie komt voor de rekening van de luchtvaartmaatschappij.

De vraag is dan: Kan KLM redelijkerwijs daadwerkelijke invloed uitoefenen op het stakende personeel? Of is er hier sprake van een ‘buitengewone omstandigheid’, gezien het personeel een wilde staking hield? Het Europees Hof van Justitie oordeelde in 2018 dat een wilde staking een sociaal risico is die de luchtvaartmaatschappij kan verwachten. Een wilde staking is dus geen buitengewone omstandigheid en valt onder de normale uitoefening van het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij.

KLM is dus verplicht tot het betalen van een vergoeding aan de gedupeerde passagiers voor lang vertraagde en geannuleerde vluchten.

Claim indienen

Zodra je meent vertraging te hebben opgelopen die niet heeft plaatsgevonden op grond van buitengewone omstandigheden, kun je dus in aanmerking komen voor compensatie. Wij van De Raadgevers kunnen voor jou een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij waarbij je had geboekt. Het indienen van een schadeclaim kan een lastige en langslepende procedure zijn, maar onze juristen kunnen jou hierbij helpen! Wij controleren of je recht hebt op een vergoeding en eisen namens jou jouw vergoeding op zodat je krijgt waar je recht op hebt.

Kantonrechter:

Als uw claim bij de luchtvaartmaatschappij wordt afgewezen, kunnen wij de maatschappij voor u dagvaarden bij de kantonrechter. Rechtspraak.nl laat zien dat er de afgelopen twee jaar (2021/2022) veel claims bij luchtvaartmaatschappijen worden toegekend op grond van de Europese Verordening nr. 261/2004, ook zonder Covid-19 gerelateerde omstandigheden. Recente jurisprudentie laat zien dat een claim bij de kantonrechter uit de volgende elementen kan bestaan:

 1. Compensatiebedrag op grond van de lengte van de vertraging (zie bovenstaande tabel);
 2. Telefoonkosten;
 3. Kosten van geannuleerde vervolgvluchten;
 4. Schade door vertraagde koffer; en
 5. Buitengerechtelijke incassokosten.

Indien je kunt bewijzen dat de vlucht vertraagd volgens de termijnen beschreven in bovenstaande tabel en er geen sprake is van een ‘buitengewone omstandigheid’, komt het regelmatig voor dat de rechter de luchtvaartclaim toekent.

Conclusie:

De Europese Verordening nr. 261/2004 beschermt passagiers in geval van een geannuleerde of vertraagde vlucht. De compensatie voor vertraagde vluchten is afhankelijk van de duur van de vertraging en tevens de afstand van de vlucht. Indien de vertraging te wijten is aan buitengewone omstandigheden, komt u niet in aanmerking voor een vergoeding.

 

Stond u vast op Schiphol door stakingen van het KLM-personeel? Dan dienen wij een claim voor jou in! Wanneer de claim niet door de luchtvaartmaatschappij wordt vergoed, kunnen wij hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter en staan wij jou bij in de procedure.

Start typing and press Enter to search