Hoe voorkom je een stuwmeer aan vakantiedagen doordat werknemers vakantiedagen opsparen tot na corona?

Vakantie is bedoeld om uit te rusten van het werk: om even een break nemen.

Werknemers hebben waarschijnlijk hun vakantiedagen tijdens de Corona- pandemie opgespaard. Nu deze betere tijden zijn aangebroken kan dit grote financiële verplichting voor de werkgever vormen. Bovendien kunnen niet alle werkers tegelijkertijd en langdurig met vakantie.

Stel daarom regels over het opnemen van vakantie op. Leg vast dat werknemer zoveel mogelijk hun vakantiedagen opnemen in het jaar waarvoor ze zijn toegekend. Spreek daarbij af vóór welke datum de werknemers hun vakantie moeten inplannen. Dan kun je op tijd een vakantieplanning voor het bedrijf maken.

De werknemer heeft vervolgens op de ingeplande dagen vrij en neemt deze dagen ook daadwerkelijk op volgens het vakantierooster.
Als de werknemer niet in overleg zijn vakantiedagen in een planning wil vastleggen, is de werkgever gerechtigd vrije periodes of dagen aan te wijzen en in de vakantieplanning vast te leggen. Alleen als de werknemer een deugdelijk en redelijk alternatief voorstelt, kunnen de ingeplande vakantiedagen dan nog worden gewijzigd en op andere periodes/dagen worden ingepland.

Sparen van vakantiedagen is pas als laatste aan de orde als de werkgever niet voldoende gelegenheid tot opnemen heeft geboden of als de werknemer bijvoorbeeld door ziekte redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen.

Vakantiedagen zijn niet bedoeld als een verkapte spaarpot!

Heb je verdere vragen over dit onderwerp neem dan contact op met jullie accountjurist of bel naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search