Hoe lang blijven niet opgenomen vakantiedagen staan?

Werknemers hebben het recht om niet al hun vakantiedagen direct op te nemen. Hoe lang er nog gebruik kan worden gemaakt van deze overgebleven vakantiedagen hangt ervan af of deze wettelijk of bovenwettelijk zijn. Hieronder worden de verschillen toegelicht.

Voor wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn van zes maanden na het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen welke zijn opgebouwd in 2021 moeten dus voor 1 juli 2022 opgenomen worden, anders komen deze te vervallen. Hiervan kan afgeweken worden indien er na overleg tussen werknemer en werkgever een verlenging van deze vervaltermijn is afgesproken.
Het aantal wettelijke vakantiedagen is viermaal de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur.

Naast deze wettelijke vakantiedagen kan er ook nog sprake zijn van extra vakantiedagen, die zijn toegekend in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze extra vakantiedagen zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar, welke begint te lopen aan het einde van het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd. Na deze vijf jaar zijn deze vakantiedagen niet meer afdwingbaar door een werknemer, een werkgever kan wel uit zichzelf deze vakantiedagen alsnog toekennen.

Wettelijke vakantiedagen mogen pas uitbetaald worden bij beëindiging van het dienstverband. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze in beginsel op verzoek van de werknemer ook tijdens het dienstverband uitbetaald kunnen worden. Een werkgever is hiertoe echter niet verplicht.

Heb je vragen over dit artikel? Neem gerust contact met ons op via 088-133 11 33 / service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search