Het ontstaan van een overeenkomst door het drukken op een knop is niet in overeenstemming met art. 6:230v lid 3 BW.

Op 23-08-2021 (ECLI:NL:RBAMS:2021:4468) heeft de kantonrechter geoordeeld dat alleen een knop indrukken op een website niet in overeenstemming is met artikel 6:230v lid 3 BW. Ook niet als daarboven is aangevinkt dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Casus:

Gedaagde, wordt vermoed consument te zijn, meld zich aan voor een opleiding via een website. Hij krijgt een prijsoverzicht te zien en wordt niet op de hoogte gesteld van eventuele bijkomende kosten. Aan de hand van een knop waarop staat vermeld ‘schrijf je nu in’ heeft hij zich ingeschreven voor de opleiding. Boven de aanmeldknop moest er nog een vinkje worden aangeklikt voor akkoord met de algemene voorwaarden en de ‘bovengenoemde’ prijs. Echter, hij krijgt op een later moment nog een rekening met een extra bedrag aan studiekosten. Gedaagde betaalt deze niet. Eiser vorder betaling van deze rekening.

Oordeel:

De kantonrechter vermoedt dat gedaagde een consument is. In dat geval worden onderzocht of opleider de op haar rustende informatieverplichting heeft nageleefd, of geen sprake is van oneerlijke handelspraktijk en of is voldaan aan de eisen van artikelen 6:230m lid 1 BW en 6:230v BW. De kantonrechter constateert dan consument niet wordt gewezen op het recht op ontbinding, dat consument niet wordt geïnformeerd over de totale prijs van de opleiding en over de hoogte van de bijkomende kosten. Om een goed besluit te kunnen nemen over de verplichtingen die worden aangegaan, is het noodzakelijk dat de consument wel wordt geïnformeerd over de totale prijs, bijkomende kosten en het recht op ontbinding. Het blijkt dat de opleider essentiële, wettelijke verplichte informatie heeft weggelaten, althans essentiële informatie op onduidelijke, onbegrijpelijke en dubbelzinnige wijze aan de consument heeft verstrekt. Het elektronische bestelproces is tevens niet op zodanige wijze ingericht dat de consument het aanbod pas kan aanvaarden, nadat hem op een niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Geoordeeld wordt dat de knop ‘schrijf je nu in’ niet in overeenstemming is met artikel 6:230v lid 3 BW. Ook niet als daarboven is aangevinkt dat akkoord wordt gegaan met de prijs. Na het indrukken van de knop is consument immers direct gebonden, terwijl hij niet op duidelijke wijze over de (betaal)verplichtingen is geïnformeerd. De consument is dan ook geen betaling aan eisende partij verschuldigd en de vordering wordt afgewezen.

 

Tips:

  • Wanneer je mogelijkheid biedt voor consumenten om zich online aan te melden/in te schrijven, weergeef dan duidelijk en overzichtelijk de juiste informatie: de totale prijs, mogelijke bijkomende kosten en recht van ontbinding.

 

Start typing and press Enter to search