Hangmattaferelen

De mooie zomeravonden in Nederland zijn schaars. Daarom moet er des te meer van genoten worden. Heerlijk na een dag op kantoor nog genieten van de zon, dat gunnen wij onze klanten! Waar kan dit beter dan in een hangmat in de tuin? Vandaar ons ludieke relatiegeschenk.

Echter u bent gewaarschuwd! Bij De Raadgevers zijn wij van het principe: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Zorg er daarom voor dat alles goed is vastgemaakt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Gevolgen

In 2010 had een vrouw graag hetzelfde advies gehad, of wellicht eerder haar man. Een vrouw  werd na het luieren in de hangmat met vervelende gevolgen geconfronteerd toen de pilaar waar de hangmat aan vast zat afbrak. Als gevolg hiervan liep mevrouw zwaar lichamelijk letsel op. Vervolgens stelt mevrouw haar man en diens verzekeraar aansprakelijk. De Hoge Raad stemde hiermee in. De medebezitter – haar man –  werd deels aansprakelijk gesteld. Hoe de Hoge Raad tot zijn oordeel kwam wordt hieronder toegelicht

Risico-aansprakelijkheid

De vraag die bij dit arrest centraal stond was of de risicoaansprakelijkheid (art. 6:174 BW) slechts voor derden of ook voor een medebezitter van toepassing was. De Hoge Raad keek hiervoor in eerste instantie of de relativiteitsvereiste aan vergoeding van de schade in de weg staat. Het relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW) wordt bepaald aan de hand van de doel en strekking van de aansprakelijkheidsnorm. Dit in ogenschouw genomen heeft de Hoge Raad overwogen dat bepalend is wat naar maatschappelijke opvattingen het meest redelijk moet worden geacht als reikwijdte van art. 6:174 BW. Hierbij zijn de belangen van de benadeelde, de bezitter en de aansprakelijkheidsverzekeraar in aanmerking genomen. In de tekst van art. 6:174 BW is de reikwijdte van de risicoaansprakelijkheid van de bezitter van de gebrekkige opstal niet beperkt. Nu dit wel is gedaan in de artikelen 6:169 BW tot en met 172 BW – welke in dezelfde afdeling zijn opgenomen – pleit dit eerder tegen dat art. 6:174 BW voor alleen derden zou gelden. Voorts valt in de wetsgeschiedenis – zo oordeelde de Hoge Raad – ook geenszins houvast aan een eventuele beperking van de wetgever tot enkel derden te herleiden. Van en uitsluiting van een medebezitter is gezien dit punt dus geen sprake.

 

Het behoort tot de algemene doelstelling van de kwalitatieve aansprakelijkheid van art. 6:174 BW dat op de benadeelden niet het risico wordt afgewenteld dat niet kan worden bepaald en bewezen wie voor de door het gebrek veroorzaakte schade eventueel aansprakelijk kan worden gehouden op grond van de schuldaansprakelijkheid. Dit is eveneens van toepassing voor de benadeelde medebezitter.

Zelf schade dragen

De Hoge Raad oordeelde, gezien bovenstaande, dat de benadeelde medebezitter zelf dat gedeelte van de door hem geleden schade draagt dat overeenkomt met zijn aandeel in de opstal. Op deze manier heeft hij op grond van art. 6:174 BW geen aanspraak op schadevergoeding jegens de andere medebezitters. De man van mevrouw is naar oordeel van de rechte aansprakelijk voor maximaal 50% van de schade. Dat de vrouw en man een samenlevingscontract hebben stond niet aan aansprakelijkheid in de weg.

Voeten in de aarde

Deze uitspraak heeft veel voeten in de aarde gehad. Niet alleen derden maar ook een medebezitter dient te worden beschermd tegen het risico door art. 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Sinds deze uitspraak worden verzekeraars steeds vaker geconfronteerd met vorderingen van medebezitters van dieren. Ze stellen de andere medebezitter aansprakelijk stellen ex artikel 6:179 BW voor de door hen geleden schade. In 2015 werd echter geoordeeld dat dit niet mogelijk was. De grondslag van artikel 6:179 BW is namelijk niet gelijk aan artikel 6:174 BW. De bezitter van het dier wordt geacht door het bezit het risico op schade impliciet te hebben aanvaard.

Risicoaansprakelijkheid is een van de soorten aansprakelijkheid waar wij wel raad mee weten. Mocht u iemand aansprakelijk willen stellen of wordt u aansprakelijk gesteld? Wij helpen u graag.

Deze blog is geschreven door mevrouw mr. M.J.S. Joosten, senior bedrijfsjurist en aansprakelijkheids-expert bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!

Start typing and press Enter to search