Groninger Akte biedt uitkomst voor verhoging van de Overdrachtsbelasting.

Dit artikel is voor alle vastgoedbeleggers die nog gebruik willen maken van de lage overdrachtsbelasting maar de financiering van een nieuw pand niet vóór 31 december 2020 rondkrijgen.

Met ingang van 1 januari 2021 treedt de Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting in werking. Dit houdt in dat beleggers van onroerend goed (die zelf geen intrek in een woning nemen maar het bijv. verhuren) in 2021 niet langer meer 2% maar 8% overdrachtsbelasting moeten betalen.

Een verkrijging van een woning valt op dit moment nog onder het 2%-tarief. In het geval dat de woning vóór 1 januari 2021 wordt geleverd, kan nog een beroep worden gedaan op dit lage tarief. In het geval dat levering – bijvoorbeeld omdat de financiering nog niet rond is – niet vóór 1 januari 2021 kan geschieden, kan een Groninger akte uitkomst bieden.

De Groninger akte leidt tot de situatie waarbij de onroerende zaak wel wordt geleverd, maar de koopsom ervan nog niet wordt betaald. De eigendom gaat nu over onder de ontbindende voorwaarde van niet-betaling op een latere datum. In de akte wordt een uiteindelijke datum opgenomen waarop je als koper de koopprijs moet voldoen. Wanneer er door de koper niet wordt betaald, gaat de eigendom weer terug naar de verkoper.

De Groninger akte kan ervoor zorgen dat de eigendom overgaat op de koper vóór 1 januari 2021, maar dat de betaling pas plaatsvindt in 2021 in welk geval het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting geldt in plaats van het nieuwe 8%-tarief.

Wanneer er nog een hypotheek op de woning zit, moet de bank van de verkopende partij voorafgaand aan de levering akkoord gaan met de overdracht van de woning. Ook de bank van de koper moet akkoord geven voor de overdracht met een Groninger akte. Daarnaast is er ook nog een risico in de periode tussen de levering en betaling. Er zal onderling een afspraak moeten worden gemaakt over de verzekering van de woning en de gevolgen van bijvoorbeeld een eventuele (brand-)schade.

De Groninger akte kan tot een fiscale besparing leiden, maar er dient wel rekening te worden gehouden met enkele juridische aspecten.

Dit artikel is geschreven door mr. Marjon Joosten, neem gerust contact met haar op.

Start typing and press Enter to search