Dit is mijn uitspraak en zo is het. Of toch niet

StiPP, de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, is de uitvoerder van de verplichte pensioenregeling voor de uitzendbranche. Op dit moment houdt StiPP de gemoederen van veel werkgevers flink bezig. Waarom? Werkgevers en StiPP zijn het oneens over de vraag wie en wat onder de uitzendbranche valt en dus onder de verplichte pensioenregeling StiPP.

Onenigheid over de uitzendbranche

Want:

A: Is de pensioenregeling enkel verplicht voor ‘traditionele’ uitzendondernemingen ook voor ondernemingen die zich bezighouden met het ter beschikking stellen van personeel middels detachering, payroll en andere vormen?

En:

B: wanneer staan de ter beschikking gestelde werknemers onder toezicht en leiding van de derde aan wie zij ter beschikking zijn gesteld?

Dit is mijn uitspraak en zo is het. Of toch niet?

Verschillende rechters hebben zich in de loop van de tijd over deze twee punten uitgesproken. Helaas heeft dit niet geleid tot meer duidelijkheid, maar juist tot een festival van verdeeldheid en spraakverwarring. Zo heeft de Rechtbank Amsterdam in het verleden geoordeeld dat onder de uitzendbranche alleen maar traditionele uitzendondernemingen vallen, terwijl het Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat ook overeenkomsten zoals detachering en payroll hiervoor kwalificeren. Eens over deze kwestie zijn ze het in ieder geval niet.

Wél verplicht, is het advies.

Op 16 april 2016 heeft de Advocaat-Generaal zijn advies aan de Hoge Raad geschreven. De Advocaat-Generaal is de adviseur van de Hoge Raad. Doorgaans volgt de Hoge Raad zijn adviezen. Hij trekt de volgende conclusies:

  • De pensioenregeling is niet alleen maar verplicht voor traditionele uitzendondernemingen, maar ook verplicht voor ondernemingen die zich bezighouden met het ter beschikking stellen van personeel middels detachering, payroll en andere vormen;
  • Het hangt af van de aard van de opdracht van de inlener aan de werkgever en de daarover gemaakte afspraken of er sprake is van toezicht en leiding. Dit moet van geval tot geval op basis van feiten en omstandigheden worden beoordeeld. Volgens de Advocaat-Generaal moet daarbij niet worden gekeken of de inlener vakinhoudelijke instructies aan de ingeleende werknemer geeft.

Let goed op of de verplichte pensioenregeling óók voor jouw onderneming geldt.

Indien de Hoge Raad het advies van de Advocaat-Generaal overneemt, dan betekent dit dat StiPP de mogelijkheid krijgt om de verplichtstelling van haar pensioenregeling verder uit te rollen. Veel andere bedrijven worden dan ook verplicht gesteld. Ook al waren zij van mening dat de pensioenregeling op hen niet van toepassing is. Laat je daarom goed adviseren door een pensioenadviseur.

Start typing and press Enter to search