Studie na 1 augustus 2022 mogelijk niet meer te verhalen

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per direct in werking. Deze richtlijn heeft effect op bepaalde studiekosten die na 1 augustus a.s. voor rekening van de werkgever komen.

De richtlijn wordt verwerkt in de Nederlandse wet en heeft directe werking. Dit houdt in dat er geen overgangsrecht voor geldt. Voor welke studiekosten gelden deze nieuwe regels en welke impact heeft het op jouw organisatie?

De huidige situatie

Momenteel kunnen werkgever en werknemer afspraken maken over de kosten voor het volgen van een studie of cursus. Onderdeel van deze afspraken is vaak dat de werknemer verplicht wordt om een deel van de studiekosten terug te betalen aan de werkgever, indien de werknemer kort na het volgen van de opleiding het bedrijf verlaat.

De situatie na 1 augustus 2022

Na 1 augustus 2022 dienen werkgevers een onderscheid te maken tussen:

  1. Opleidingen die op grond van de wet of cao verplicht zijn om door werkgevers aan werknemers aan te bieden en die je dus moet hebben om de functie uit te kunnen oefenen, de zgn. verplichte (“need to have”) opleidingen;
  2. Opleidingen die werkgevers niet verplicht zijn aan te bieden en aanvullend (“nice to have”) zijn.

Verplichte opleidingen

Dit zijn voornamelijk opleidingen op het gebied van veiligheid, arbeidsvoorwaarden en vakbekwaamheid. Daarbij moet de scholing noodzakelijk zijn voor de functie van de werknemer. Vanaf 1 augustus 2022 gelden voor deze verplichte opleidingen de volgende regels:

  • De opleidingstijd wordt als arbeidstijd gerekend: dit houdt in dat de werknemer recht heeft op uitbetaling van de opleidingsuren als werktijd;
  • De opleidingstijd dient (zo veel mogelijk) onder werktijd plaats te vinden;
  • De kosten van de opleiding komen voor rekening van de werkgever.
  • Een terugbetalingsregeling in welke vorm dan ook voor de verplichte opleidingen is nietig.

Niet verplichte opleidingen

De niet verplichte c.q. de aanvullende opleidingen zijn opleidingen, die niet door de werkgever wettelijk of bij CAO verplicht aan werknemers dient te worden aangeboden.

Voor de niet verplichte opleidingen geldt de richtlijn niet en kan je als werkgever nog steeds een studiekostenregeling met terugbetalingsverplichting afspreken.

Ook geldt de richtlijn niet voor bepaalde uitgezonderde beroepen, de zogenaamde gereglementeerde beroepen. Voor de gereglementeerde beroepen geldt dat er ook nog steeds een studiekostenregeling met terugbetalingsverplichting afgesproken kan worden met de werknemer.

Geen overgangsrecht

Er is geen overgangsrecht.

Per 1 augustus a.s. komen alle op dat moment nog lopende studiekostenregelingen voor verplichte opleidingen met een terugbetalingsregeling dan ook per direct te vervallen.

Tips voor werkgevers

V  Inventariseer welke verplichte opleidingen/cursussen er voor jouw werknemers gelden;

V  Heb je momenteel een studiekostenregeling voor jouw werknemers, laat je adviseren over de impact van de richtlijn op jouw studiekostenregeling;

V  Ben je voornemens een werknemer een studie/ cursus aan te bieden, zorg voor een goed studiekostenbeding.

V  Maak goede afspraken over de tijdsbesteding aan de studie, de beschikbaarheid voor werk en collega’s etc.

V  Maak goede afspraken over overwerk. Lees onze blog over vergoeding van overwerk.

V  Pas je arbeidsovereenkomsten en personeelshandboek op de nieuwe richtlijn aan.

 

Bij vragen over deze nieuwe richtlijn of advies over de uitwerking van de nieuwe richtlijn kun je contact opnemen met je accountjurist of een mail sturen naar service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search