De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) beboet TikTok voor € 750.000 vanwege schenden privacy kinderen

Eind juli 2021 heeft de AP videoapp TikTok beboet voor € 750.000. De AP heeft ambtshalve onderzoek verricht naar de verwerking van persoonsgegevens door TikTok van kinderen.

Begrijpelijke taal
Uit het onderzoeksrapport is gebleken dat TikTok de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft overtreden door kinderen niet in begrijpelijke taal te informeren over de verwerking van persoonsgegevens in de periode van 25 mei 2018 tot 29 juli 2020. De AVG stelt als eis dat de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is, een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm van en in duidelijke en eenvoudige taal wordt ontvangen door de persoon waarvan de gegevens wordt verwerkt, dus het kind zelf.

Bevoegdheid AP
TikTok maakt bezwaar en stelt dat zij haar hoofdvestiging in Ierland heeft, zodat de AP niet bevoegd was op te treden.

Artikel 55 lid 1 van de AVG bepaalt echter dat de toezichthoudende autoriteit van een lid van de Europese Unie bevoegd is tegen elke inbreuk die krachtens de AVG vastgestelde nationale wetgeving bevoegd op te treden inzake een grensoverschrijdende gegevensverwerking. Deze regel is al eerder bevestigd door het Europese Hof van Justitie in de zaak Facebook Ireland, waarbij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit optrad tegen Facebook.

Onderzoek
Uit onderzoek van de AP bleek welke gegevens gebruikers van de TikTok app moesten verstrekken bij registratie. Een gebruiker zal de volgende vier stappen moeten volgen:

  1. Aangeven met welke methode de gebruiker het registratieproces wil doorlopen. De aangeboden methodes zijn met behulp van een telefoonnummer, e-mailadres of ander bestaand social media account;
  2. Aangeven wat zijn of haar geboortejaar is. Bij een gebruiker jonger dan 13 jaar vindt een tijdelijke blokkade plaats die in begin 2020 is ingevoerd;
  3. Een e-mailadres of telefoonnummer invullen en een wachtwoord instellen, waarbij in het scherm staat dat de gebruiker akkoord gaat met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van TikTok;
  4. Afleggen van een manuele test om te controleren dat een gebruiker geen robot is.

Uit onderzoek bleek dat het privacybeleid van TikTok tijdens registratie en voor aangemelde gebruikers in het Engels werd getoond.

Op 26 juni 2020 heeft TikTok de AP laten weten haar privacybeleid aan alle Nederlandse gebruikers in de Nederlandse taal zal verstrekken met ingang van 29 juli 2020. Derhalve heeft TikTok gedurende de periode van 25 mei 2018 tot 29 juli 2020 haar privacybeleid aan Nederlandse gebruikers uitsluitend in de Engelse taal verstrekt.

Tips:

  • Laat je goed informeren over de AVG in Nederland als je een onderdeel bent van een maatschappij die in een ander land is gevestigd;
  • De Privacyverklaring dient tenminste in de officiële taal van de lidstaat te staan, vooral als deze gericht is tot kinderen.

Vragen? Neem gerust contact op via 088-133 11 33 / service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search