Concurrentiebeding: oppassen bij bedrijfsverhuizing

Op 29 maart jongstleden, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over de reikwijdte van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.

Casus

Sinds 2014 is de werknemer in dienst van autodealer Van Mossel. De arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd), bevatte een concurrentiebeding met een toepassingsbereik van een straal van 25 kilometer rondom Enschede, de toenmalige vestigingsplaats van het autobedrijf.
Kort na ingang van de arbeidsovereenkomst, is de vestiging in Enschede gesloten en is het bedrijf met alle medewerkers verhuisd naar Apeldoorn. De betreffende medewerker is tot aan het einde van zijn dienstverband werkzaam geweest in Apeldoorn.
Na afloop van dit dienstverband is de werknemer in dienst getreden bij een andere autodealer, die binnen een straal van 25 km van Enschede is gevestigd.

De werkgever beroept zich op het concurrentiebeding en stelt dat er bewust voor is gekozen om ook na de verhuizing te blijven verwijzen naar regio Enschede in het concurrentiebeding. De werknemer stelt dat het concurrentiebeding heeft te gelden voor 25 km rondom Apeldoorn, omdat daar de vestiging van de werkgever is en hij daar altijd heeft gewerkt.

 

Onduidelijkheid voor rekening en risico werkgever 

Allereerst vraagt het Hof zich af waarom het concurrentiebeding niet is aangepast nadat het bedrijf is verhuisd. Zeker gezien het feit dat het kenbaar was dat die verhuizing zou gaan plaatsvinden toen de arbeidsovereenkomst werd aangegaan. Het Hof vindt het daarom aannemelijk dat de werknemer in de nieuwe regio Apeldoorn zijn klantcontacten zou opbouwen. Indien Van Mossel haar klantenbestand wilde beschermen, zou het voor de hand liggen om een concurrentiebeding voor regio Apeldoorn op te nemen. Van Mossel kan geen goede verklaring geven waarom dit niet is gebeurd.

Op grond van het bovenstaande, oordeelt het Hof dat de onduidelijkheid over het toepassingsgebied van het concurrentiebeding na de verhuizing voor de rekening- en het risico komt van de werkgever. Van Mossel kan de werknemer dus niet houden aan het concurrentiebeding dat nog steeds verwijst naar Enschede en omstreken.


Vrije arbeidskeuze versus bescherming bedrijfsdebiet

Ten overvloede maakt het Hof nog de volgende belangenafweging.
Van Mossel stelt dat het concurrentiebeding strekt tot bescherming van het bedrijfsdebiet (essentiële bedrijfsinformatie en klantenbestand). Het Hof oordeelt dat Van Mossel onvoldoende heeft kunnen aantonen dat bij het overstappen van de werknemer naar de concurrent in Enschede, dit bedrijfsdebiet daadwerkelijk is geschaad. Dat de nieuwe werkgever profijt heeft van de kennis en ervaring van de werknemer is inherent aan het in dienst nemen van een werknemer met kennis en ervaring. Het concurrentiebeding biedt geen bescherming tegen het vertrek van een ervaren werknemer en tegen de indiensttreding van die werknemer bij een concurrent van de oude werkgever, maar alleen tegen de aantasting van het bedrijfsdebiet door zo’n overstap.

Van zo’n aantasting zal bijvoorbeeld pas sprake zijn als de betreffende werknemer over essentiële relevante (commerciële en technische) informatie beschikt, die aan de nieuwe werkgever een oneerlijk concurrentievoordeel geeft of als er sprake is van een intensieve band met klanten die mee overgaan. Door Van Mossel is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hiervan sprake was. Zo zouden prijzen en kortingspercentages door de fabrikant zijn voorgeschreven aan alle dealers en niet specifieke voor het bedrijf van Van Mossel gelden.

Het belang van de werknemer bij een vrije arbeidskeuze weegt daarom in deze casus zwaarder dan het belang van de werkgever.

Wat leert deze uitspraak?

Bekijk bij een bedrijfsverhuizing of belangrijke uitbreiding van het bedrijf of het nodig is om de bestaande concurrentiebedingen aan te passen. Communiceer dit goed met de werknemers en leg schriftelijk vast welke nieuwe voorwaarden gaan gelden of welk nieuw toepassingsgebied er wordt afgesproken. Of juist waarom het oude concurrentiebeding toch wordt gehandhaafd ondanks de ingrijpende verandering.
Maak in concurrentiebedingen in iedere geval duidelijk wat het belang van de organisatie hierbij is en benoem het bedrijfsdebiet dat daarmee wordt beschermd.

De Raadgevers biedt ondersteuning bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het formuleren van voldoende duidelijke concurrentiebedingen. Bij vragen over het huidige concurrentiebeding of aanpassing van een concurrentiebeding, neem dan contact op met jullie accountjurist of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search