Bijna 2023! De belangrijkste wijzigingen op een rij

Nog enkele weken en dan is het 2023! Een goed moment dan ook om op een rijtje te zetten wat je als ondernemer in 2023 op juridisch gebied kunt verwachten. In deze blog vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in 2023.

De belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2023, zijn:

 1. de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering vervalt: je dient werknemers te informeren dat zij vanaf 1 januari 2023 geen korting meer krijgen op de zorgpremie. Wellicht moet je ook de afspraken met de verzekeraar aanpassen;
 2. de hoogte van de toeslag voor kinderopvang hangt vanaf 1 januari 2023 niet meer af van het aantal gewerkte uren van de ouders. Het aantal maanden, waarin de minst werkende ouder heeft gewerkt, bepaalt voortaan de hoogte van de kinderopvangtoeslag;
 3. het onbelaste te vergoeden bedrag per zakelijke kilometer gaat van € 0,19 naar € 0,21;
 4. het onbelaste te vergoeden bedrag voor een thuiswerkdag gaat van € 2,00 naar € 2,15;
 5. de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt wederom aangepast, waarbij de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van 1,7% naar 3% wordt verhoogd. Voor het gedeelte boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte beperkt tot 1,18%;
 6. de WW-premie gaat omlaag: de hoge premie voor flexwerkers zal 7,64% bedragen, de lage premie voor vaste werknemers wordt 2,64% van het SV-loon;
 7. de maximale transitievergoeding gaat van € 86.000 naar € 89.000;
 8. de Wet Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) voor werknemers met longkanker door asbest, allergische beroepsastma en schildersziekte treedt in werking. De tegemoetkoming voor werknemers, die onder de TSB vallen, bedraagt maximaal € 22.839 en wordt verrekend met eventuele schadevergoeding betaald door de werkgever of opdrachtgever;
 9. als directeur van een bv, dien je vanaf 1 januari 2023 een 100% marktconform loon te verdienen;
 10. makelaars worden verplicht om te werken met een automatisch biedlogboek. Deze is achteraf controleerbaar voor alle partijen. Ook kandidaat-kopers kunnen het biedlogboek opvragen. Zij krijgen dan een geanonimiseerde versie;
 11. platformen worden verplicht de Belastingdienst te informeren over verkopers die via hun platformen geld verdienen;
 12. er komen strengere regels voor producten in de aanbieding, die bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd;
 13. vanaf 1 januari 2023 wordt er een speciale roetfiltertest aan de APK keuringen toegevoegd. Deze test wordt verplicht voor zowel lichte als zware voertuigen met uitzondering van landbouw- en bosbouwtrekkers;
 14. kantoorgebouwen moeten ten minste energielabel C hebben. Dit is gelijk aan een energie-index (EI) van 1,3 of beter.

Inwerkingtredingsdatum doorgeschoven naar 1 juli 2023 of later

Sommige wetswijzigingen die de overheid eigenlijk al per 1 januari 2023 in wilde laten gaan, zijn uitgesteld naar 1 juli 2023. Dit gaat onder meer over de hervorming van het pensioenstelsel en de plicht om woon-werkkilometers en andere zakelijke kilometers van werknemers te registreren. Ook de Wet werken waar je wilt is al wel aangenomen door de Tweede Kamer in juli 2022, maar heeft nog geen officiële ingangsdatum gekregen. De verwachting is dat deze wet in de loop van 2023 in werking zal treden.

Tips voor werkgevers:

 1. Informeer je werknemers tijdig over de aangepaste of nieuwe regelingen.
 2. Ook kun je werknemers laten weten welke zaken je voor ze kunt regelen en/of kun je werknemers laten weten dat ze altijd terecht kunnen bij de HR-afdeling om problemen bespreekbaar te maken.
 3. Wijs werknemers actief en tijdig op de ‘houdbaarheidsdatum’ van hun vakantiedagen. De bovenwettelijke vakantiedagen uit 2017 en de wettelijke dagen uit 2022 zullen vervallen per 1 juli 2023.

 

 Heb je vragen over wat jou te wachten staat het komende jaar en wil je graag dat we met je meedenken? Neem dan contact op met je accountjurist. Voor meer informatie bel naar 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl.

Start typing and press Enter to search