Baanbrekende uitspraak compensatie transitievergoeding

Werkgever moet uit hoofde van goed werkgeverschap een slapend dienstverband van een langdurige zieke medewerker beëindigen en transitievergoeding uitkeren.

Slapend dienstverband door hoge transitievergoeding

Wanneer een werknemer meer dan 104 weken ziek is, kan  de werkgever de werknemer ontslaan. Echter heeft de langdurig zieke werknemer dan wel recht op de transitievergoeding. Veel werkgevers kiezen er daarom voor om het dienstverband slapend te laten doorlopen. Op die manier hoeven zij de transitievergoeding niet uit te betalen.
Tot nu toe oordeelden rechters dat een zieke werknemer de werkgever niet kan dwingen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen om zo aanspraak op de transitievergoeding te krijgen.

Inmiddels is geregeld dat werkgevers vanaf 1 april 2020 via het UWV een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding die aan een langdurig zieke werknemer is uitbetaald.

Strijd met goed werkgeverschap

Voor werkgevers is er dus, gelet op deze aantrekkelijke mogelijkheid, eigenlijk geen goede reden meer om dienstverbanden slapend te houden.
Dat vond ook de Haagse rechter die op 28 maart 2019 een baanbrekende uitspraak deed. De rechter oordeelde dat het in strijd met goed werkgeverschap is om een dienstverband slapend te houden, alleen maar om de uitbetaling van de transitievergoeding te voorkomen.

In deze zaak ging het om een terminaal zieke vrouw, directeur van een ziekenhuis. De vrouw wordt als statutair directeur ontslagen, maar de arbeidsovereenkomst blijft in stand.
Het ziekenhuis wil de vrouw na twee jaar ziekte niet ontslaan omdat zij dan een transitievergoeding zouden moeten toekennen. Daarom wordt het dienstverband slapend voortgezet.

De rechter oordeelt dat de vrouw recht heeft op beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus op de transitievergoeding. Daarbij speelt een rol dat zij waarschijnlijk binnenkort zal komen te overlijden en dat er al een statutair ontslag heeft plaatsgevonden. De vrouw krijgt een transitievergoeding van € 150.067,00 bruto toegekend.

Tegenstrijdige uitspraken

Nog lang niet alle rechters zijn om. Onlangs werd juist in twee andere uitspraken geoordeeld dat een werkgever niet verplicht kan worden een slapend dienstverband te beëindigen, tenzij dit vast beleid is binnen de organisatie.
De laatste ontwikkeling is dat de kantonrechter in Roermond rechtsvragen aan de Hoge Raad heeft voorgelegd. Hopelijk geeft de Hoge Raad binnenkort voor eens en voor altijd duidelijkheid hoe voor werkgevers en werknemers in de praktijk met slapende dienstverbanden moeten omgaan.

Werkgever wordt Wakker

Werkgevers zullen onder ogen moeten zien dat zij slapende dienstverbanden misschien beter kunnen beëindigen. Omdat de uit te betalen transitievergoeding (gedeeltelijk) kan worden gecompenseerd, is er geen goede reden meer om dienstverbanden slapen te houden.
Als de voorfinanciering van de transitievergoeding een probleem oplevert, dan zijn hierover afspraken te maken. De Raadgevers heeft een aantrekkelijke service voor de werkgever die gebruik wil maken van de compensatie. Meer hierover lees je in dit artikel.

Neem vrijblijvend contact op om gebruik te maken van onze aantrekkelijke aanvraagservice of om meer informatie hierover te verkrijgen.

Start typing and press Enter to search