Uw privacy bij De Raadgevers

De Raadgevers hecht grote waarde aan de waarborging van uw privacy.

Al in 2015 maakte de Raadgevers haar cliënten attent op de gevolgen voor de privacy door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in later stadium de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke over minder dan een maand op 25 mei 2018 in werking zal treden. De Raadgevers  heeft zelf deze AVG-gerelateerde waarden en normen ook intern toegepast en is nog meer dan voorheen de focus gaan leggen op goede waarborgen voor haar cliënten.

Op welke wijze de Raadgevers bedrijfsjuristen uw privacy waarborgt en welke rechten en welke verplichtingen voor onze cliënten gelden kunt u in de volgende documenten lezen:

  1. Privacyverklaring de Raadgevers
  2. Artikel Verwerking persoonsgegevens Algemene Voorwaarden De Raadgevers (384 downloads)
  3. Rechten van Betrokkenen (343 downloads)

Verwerkersovereenkomst met de Raadgevers?

Regelmatig krijgen we van cliënten de vraag of de Raadgevers een verwerkersovereenkomst wil ondertekenen in de rol van verwerker van persoonsgegevens.
Alhoewel de Raadgevers  van cliënten en prospects persoonsgegevens ontvangt, is zij echter geen verwerker in de zin van de AVG. De reden is dat de Raadgevers zelfstandig vanuit de wettelijke kaders, welke onze juristen ter beschikking staan, cliënten adviseert.
Onze dienstverlening bestaat primair uit het verlenen van juridische diensten aan u als ondernemer. In dat kader kunnen wij zelfstandig beoordelen en adviseren wat daartoe nuttig en nodig is.
Een verwerker daarentegen werkt onder instructie van de verwerkingsverantwoordelijke. De definitie van een verwerker onder de AVG loopt daarmee spaak bij onze dienstverlening.

Nieuwsbrieven

U bent abonnee en ontvangt onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrieven zijn onderdeel van het juridisch serviceabonnement, welke u bij ons heeft afgesloten. U hoeft de Raadgevers geen expliciete toestemming te verlenen voor de verzending en ontvangst van de nieuwsbrief ‘De Raadgever’.
Mocht u na het beëindigen van uw abonnement prijs stellen op het blijven van onze nieuwsbrieven, dan zullen wij u hiervoor wel om toestemming vragen.

U bent geen abonnee van de Raadgevers en ontvangt onze nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief als niet-abonnee ontvangt, dan heeft u zich hiervoor expliciet moeten aanmelden. Daarmee heeft u De Raadgevers  expliciete toestemming verleend u de nieuwsbrief te zenden.

U zult van ons geen nieuwsbrieven van partners of relaties ontvangen. Het adressenbestand van onze cliënten en prospects wordt in eigen beheer gehouden en wordt niet doorverkocht.

Als u geen nieuwsbrieven van de Raadgevers wenst te ontvangen, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door middel van de button in de nieuwsbrief. U ontvangt dan de eerstvolgende nieuwsbrief niet meer.

Heeft u vragen over uw privacy, de AVG of datalekken? Stel ze vrijblijvend op privacy@deraadgevers.nl of via 088 – 133 1133.

Start typing and press Enter to search