Telemarketing: einde aan irritaties?

Wanneer u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel kent u de irritatie maar al te goed: belletjes van telemarketeers met een aanbod voor allerlei producten waar u niet op zit te wachten. Daar dit voor vele mensen een groot punt van ergernis is, heeft staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 4 juli jl. een concept wetsvoorstel gepubliceerd tot wijziging van de Telecommunicatiewet.

Meer bescherming

Het  wetsvoorstel heeft als doel om natuurlijke personen ( en éénmanszaken) meer bescherming te bieden tegen ongewenste benadering door telemarketingbedrijven. Let op: voor rechtspersonen (bv’s, nv’s etc.) biedt dit wetsvoorstel geen extra bescherming!.

Huidige wetgeving

Met betrekking tot telemarketing is het nodige al geregeld in met name de Telecommunicatiewet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse middelen waarmee ongewenste communicatie plaatsvindt. Afhankelijk van deze middelen is er sprake van een (wettelijk) opt-in-systeem* of een opt-out-systeem** . Onderstaand  een schema, waarmee een en ander wordt verduidelijkt:

 

Middel van communicatie Systeem Verplicht op Europees niveau?
(a) automatische oproepapparaten, fax en e-mail Opt-in Ja
(b) andere middelen Opt-out Nee, lidstaten mogen vrije keuze maken voor systeem. Mogelijk gaat dit wel veranderen door de ePrivacyverordening. Deze is echter nog niet in werking getreden.

 

Voor categorie a biedt het wetsvoorstel niets nieuws; het gaat namelijk om categorie b.

Inhoud van het wetsvoorstel

De keuze om van opt-out naar opt-in te gaan

Het belangrijkste punt van het wetsvoorstel is dat er een verschuiving kan plaatsvinden van een opt-out-systeem naar een opt-in-syteem voor de b-categorie.

Hiermee wordt het bel-me-niet-register mogelijk overbodig en zal dit worden afgeschaft.

Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is dat personen niet benaderd mogen worden,  tenzij:

  • de persoon in kwestie daar ( expliciet) toestemming voor heeft  gegeven (aan deze toestemming worden nadere eisen gesteld),

of

  • als er sprake is van een klantrelatie met de persoon die benaderd wordt

Beperkte termijn benadering klant

Onder de huidige wetgeving kan een klant jarenlang benaderd worden voor nieuwe aanbiedingen. In het wetsvoorstel wordt een termijn gesteld aan deze benadering. Na afloop van de termijn is de klantrelatie voor een bedrijf geen reden meer om de persoon te mogen benaderen. Hoe lang deze termijn zal worden is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk zal eerst aan de telemarketeers zelf de gelegenheid worden geboden om de termijn binnen de beroepsgroep te reguleren. Lukt dat niet, dan zal daarvoor wetgeving worden gemaakt.

Verbod op anoniem bellen

In het wetsvoorstel wordt aan telemarketingbedrijven ook een verbod op anoniem bellen opgelegd.

Omkering bewijslast

Daarnaast wordt de bewijslast omgedraaid, waardoor het aan het telemarketingbedrijf zal zijn om te bewijzen dat zij zich wél aan de regels hebben gehouden, in plaats van dat de persoon dient te bewijzen dat het telemarketingbedrijf een verbod heeft overtreden.

Met deze maatregelen verwacht de toezichthouder op deze Wet, de Autoriteit Consument en Markt, dat zij eerder kunnen handhaven en de overtredende bedrijven een boete kunnen opleggen.

Tijdspad

Het zal nog enige tijd duren voordat het wetsvoorstel ook echt wet wordt.

Het tijdspad ziet er als volgt uit:

  • tot en met 15 augustus 2019 : internetconsultatie wetsvoorstel
  • Eind 2019: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer en de Raad van State
  • Begin 2020: behandeling Eerste Kamer
  • Eind 2020/ begin 2021: wetsvoorstel wordt wet.

Op het moment dat het wetsvoorstel echt wet wordt zal daarvan eveneens een bericht in onze nieuwsbrieven verschijnen.

* Bij een opt-in-systeem is ongewenste telecommunicatie verboden, tenzij vooraf uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

** Bij een opt-out-systeem is ongevraagd benaderen toegestaan, tenzij je bent ingeschreven in het bel-me-niet-register of op andere wijze hebt aangegeven dat je niet benaderd wil worden. De uitzondering hierop is de klantrelatie, waarbij een (voormalige) klant wel benaderd mag worden, ongeacht inschrijving in het bel-me-niet-register.

Deze bijdrage is geschreven door mw. mr. drs. Shyreen Panday, senior jurist AVG/privacy en IE.

Start typing and press Enter to search