Persoonsgegevens dienen verwijderd te worden uit frauderegister ABN AMRO

In deze zaak had eiser zijn auto Audi A1 verzekerd bij de ABN AMRO. Deze auto werd gestolen toen de dochter van eiser de auto geparkeerde. Eiser diende daarop een schadeclaim in bij de ABN AMRO. Uit het onderzoek van de ABN AMRO kwam naar voren dat de verklaringen van eiser over de diefstal van de auto niet geheel klopten. Daarop wees de ABN AMRO de schadeclaim van eiser, wegens een vermoeden van fraude, af.

ABN AMRO liet de persoonsgegevens van eiser registeren in het waarschuwingssysteem van ABN AMRO onder ‘vermoeden van fraude’. Volgens ABN AMRO zouden de gegevens geregistreerd staan tot 2027 en zou deze registratie rechtmatig zijn, aangezien zij gebaseerd is op een vermoeden van fraude. Registratie in dit systeem zorgde ervoor dat eiser minder snel een verzekering kon afsluiten of dat hij een extra risico-opslag voor nieuwe verzekeringen diende te voldoen.

De eiser verzoekt vervolgens de kantonrechter om de registraties van de persoonsgegevens in het waarschuwingssysteem primair ongedaan te maken, en subsidiair de duur van de registratie te verkorten.

De kantonrechter oordeelt dat de feiten omtrent het ‘vermoeden van fraude’ niet voldoende vast zijn komen te staan.  Het enkele feit dat de verklaringen van eiser niet overeenkomen met het onderzoek dat ABN AMRO heeft laten uitvoeren, maakt niet dat er voldoende bewijs is voor het bestaan van fraude aan de zijde van eiser. Dit heeft tot gevolg dat de ABN AMRO ten onrechte tot registratie van de persoonsgegevens van eiser in haar waarschuwingssysteem is overgegaan. De kantonrechter wijst de vordering van eiser, om zijn persoonsgegevens te verwijderen, dan ook toe.

 

Zie onze toolbox algemeen rechten van betrokkenen

 

Heb je vragen over dit onderwerp of een gerelateerd onderwerp? Neem dan contact op via 088-1331133 of stuur een mail naar service@deraadgevers.nl

Start typing and press Enter to search