Onderzoek verwerking persoonsgegevens Facebook

Recentelijk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens heeft een onderzoek ingesteld naar de verwerking van persoonsgegevens door Facebook.

Behoorlijke en zorgvuldige wijze

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens dienen persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te worden verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen van persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen, bewerken, raadplegen, verspreiden of vernietigen van persoonsgegevens.

De Wet bescherming persoonsgegevens kent een speciale regeling voor bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging.

Toestemming

Op de onderneming die de persoonsgegevens verwerkt rust de plicht adequate en begrijpelijke informatie te verstrekken over de soorten persoonsgegevens die worden verwerkt en de doeleinden van de verwerking. In beginsel moeten de betrokkene toestemming verlenen voor het verwerken van de persoonsgegevens. Is echter de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dan hoeft dit niet. Bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden strengere eisen. De onderneming zal in de regel te allen tijde de uitdrukkelijke toestemming moeten vragen aan degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden.

Terug naar Facebook. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vastgesteld dat Facebook adverteerders in staat stelt om mannen te selecteren voor advertentiedoeleinden aan de hand van hun interesse in andere mannen. Deze selectie door Facebook van betrokkenen op hun seksuele geaardheid voor advertentiedoeleinden moet worden aangemerkt als verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Facebook heeft de betrokkenen niet om uitdrukkelijke toestemming gevraagd om deze gegevens te verwerken. Facebook handelt daarmee in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegeven heeft Facebook op deze onrechtmatige gedragingen gewezen en verzocht deze gedragingen te staken. Indien Facebook hier geen gehoor aan geeft, kan de Autoriteit Persoonsgegevens besluiten om Facebook een boete op te leggen.

Transparant

Ondernemingen doen er dus verstandig aan om transparant te zijn naar klanten en consumenten met betrekking tot de manier waarop zij om zullen gaan met persoonsgegevens. De onderneming dient de klant of consument hier zo veel en zo duidelijk mogelijk over te informeren. In het geval van bijzondere persoonsgegevens dienen betrokkenen hun uitdrukkelijke toestemming te verlenen tot het gebruik hiervan. De betrokkene dient expliciet zijn wil omtrent de verwerking te hebben geuit. Een stilzwijgende of impliciete toestemming is onvoldoende. Zo kan de toestemming niet worden gekregen wanneer de een betrokkene instemt met de algemene voorwaarden. Bij overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens kan de Autoriteit Persoonsgegevens forse boetes opleggen die kunnen oplopen tot wel € 900.000.

De juristen van de Raadgevers hebben vaak te maken met juridische vraagstekken betreffende bescherming van persoonsgegevens en privacy en volgen de laatste ontwikkelingen hieromtrent nauwgezet. Zo maken wij voor cliënten overeenkomsten en/of bedingen over privacy gerelateerde onderwerpen. Tevens adviseren wij cliënten op welke wijze zaken dienen te worden aangepakt.

Kortom, voor al uw vragen ten aanzien van privacybescherming en privacy-gerelateerde onderwerpen kunt u bij ons terecht.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search