Maak je bedrijf datalek proof

Heb je binnen jouw organisatie te maken met persoonlijke gegevens van relaties of personeel? Dan is de aanscherping van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook voor jouw bedrijf van toepassing. De Raadgevers kan je helpen met het nemen van maatregelen, om te voorkomen dat je hoge boetes en claims op je dak krijgt.

De Wet Melding Datalekken vanaf 1 januari 2016

De WMD is een wijziging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat, als er sprake is van datalekken van persoonlijke gegevens, je in plaats van een boete van maximaal €4.500, nu mogelijk boetes tot maximaal €800.000 kunt ontvangen. In uitzonderlijke gevallen kan dit zelfs 10% van de jaaromzet van je bedrijf zijn. Ook wordt er per 1 januari flink gecontroleerd door de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Bescherm jezelf tegen de Wet Melding Datalekken

Je kunt de kansen op het lekken van persoonsgegevens beperken en hoge boetes voorkomen door de onderstaande zaken goed op orde te hebben.

  • Een adviesgesprek gericht op jouw organisatie inzake deze aanscherping van de wetgeving
  • Een op maat gemaakte bewerkersovereenkomst (of het aanpassen van de bestaande overeenkomst)
  • Een op maat gemaakt ‘Protocol Datalek’
  • Een op maat gemaakt ‘Meldregister Datalek’
  • Desgewenst kunnen we je ook helpen met het veiliger maken van je ICT omgeving.

De Raadgevers kan hierbij helpen en zorgt ervoor dat alle maatregelen genomen worden, zodat je bedrijf zo min mogelijk risico loopt. Beschik je al over één van de bovenstaande documenten? Dan kijken we waar we je nog verder bij kunnen helpen om alles datalekproof te maken. Met onze nauwe samenwerking met Flevo ICT kunnen we naast het juridische aspect ook zorgen voor een veilige ICT omgeving. Hierover lees je meer in het nieuwsitem Wet Melding Datalekken en ICT. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Maak dus gerust een afspraak met ons, wij komen graag langs om je te informeren.

Start typing and press Enter to search