Geen sprake van inbreuk portretrecht ex-werknemer bij toestemming

Op 17 december 2021 heeft rechtbank Rotterdam geoordeeld dat werkgever Coolblue geen inbreuk maakt op het portretrecht van een ex-werknemer die in reclamespotjes speelt en wiens portret op de bestelbussen staat. Dit komt doordat de betreffende werknemer tijdens dienstverband zowel impliciete als expliciete toestemming heeft gegeven voor dit portretrecht. Ook is er geen sprake van strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Feiten:

Werknemer is in dienst getreden bij Coolblue B.V. op 8 augustus 2017. In artikel 5 van de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat zijn portret op de website, YouTube en andere uitingen wordt geplaatst en hij dus afstand doet van zijn portretrecht. Ook voor de periode na zijn dienstverband. Drie jaar na indiensttreding is werknemer op staande voet ontslagen, waarna hij zijn oud-werkgever een e-mail stuurde met het verzoek om schadevergoeding ter hoogte van € 25.000. Daarnaast verzocht werknemer zijn portret van de bestelbussen van Coolblue te verwijderen en ook om een promotievideo met zijn beeldmateriaal van YouTube af te halen. Werknemer meende namelijk dat inbreuk werd gemaakt op zijn portretrecht en/of in strijd werd gehandeld met de AVG.

Oordeel:

De rechtbank stelt voorop dat degene die op een portret is afbeeld zonder daartoe opdracht te hebben gegeven, zich op grond van artikel 21 van de Auteurswet tegen publicatie daarvan kan beroepen. Er moet dan wel sprake zijn van een redelijk belang. Wanneer de geportretteerde echter toestemming heeft gegeven voor publicatie, heeft hij daarmee afstand gedaan van zijn recht op een beroep op artikel 21 Auteurswet. Aangezien werknemer hier tweemaal een arbeidsovereenkomst heeft ondertekend (indiensttreding & verlenging) waardoor hij schriftelijk akkoord is gegaan met de voorwaarden, oordeelt de rechter dat werknemer expliciete toestemming heeft gegeven voor publicatie van zijn portret. Daarbij heeft werknemer ook impliciet ingestemd met de publicatie gezien het feit dat hij wist wat er met het beeldmateriaal zou gebeuren en hij daar volledige medewerking aan verleende. De rechtbank oordeelt aldus dat werknemer afstand heeft gedaan van zijn recht op een beroep op artikel 21 Auteurswet.

Verder stelt de rechtbank dat het beroep op de AVG ook geen doel treft. Coolblue heeft namelijk een commercieel belang om reclame te maken, en daarbij zouden de kosten onredelijk hoog worden wanneer ze geen gebruik meer mogen maken van beeldmateriaal van werknemer. Ook is Coolblue nog aan de belangen van werknemer tegemoetgekomen door het verwijderen van de promotievideo op YouTube en het uitfaseren van het portret op de bestelbussen. De rechtbank oordeelt zodoende dat Coolblue een voldoende gerechtvaardigd belang heeft, en kent werknemer uiteindelijk dus geen van zijn vorderingen toe.

Tips:

Mocht je met je werknemers willen overeenkomen dat zij afstand doen van hun portretrecht door middel van toestemming, is het verstandig dit goed vast te leggen. Een doeltreffende manier is om je werknemers een toestemmingsverklaring te laten ondertekenen. Deze verklaring hoort dan wel bij de arbeidsovereenkomst en wordt tegelijkertijd getekend, maar is een losse verklaring. Zo voorkom je problemen in de toekomst.

 

Voor verdere vragen of hulp bij het oplossen van een vergelijkbaar probleem, kun je contact opnemen met je accountjurist of bellen naar 088-1331133.

Start typing and press Enter to search