Zorg voor goede afspraken als je werkt met een Influencer

Influencers worden tegenwoordig steeds vaker ingezet om reclame voor bedrijven en hun producten te maken. Het effect van een influencer voor promotiedoeleinden is groter dan bij traditionele reclame op tv of in bladen. Met name wordt een jonge doelgroep bereikt, die nog een leven lang voor zich hebben met vele koop initiatieven waar voor een bedrijf haar voordeel mee kan behalen.

Voor een aantal ondernemers is werken met influencers een nieuw terrein, waar bedrijven goede afspraken met de Influencer over moeten maken.

Vanwege het feit dat veel zaken op social media worden besproken is de influencer het visitekaartje van jullie bedrijf geworden. Een slechte opmerking van een influencer kan grote gevolgen hebben voor jullie bedrijf. Ook slecht gedrag van een influencer kan op een negatieve wijze effect hebben op het bedrijf. Het is dan ook erg belangrijk om goede afspraken te maken zodat schade wordt voorkomen. In het worstcasescenario als je niet meer gelinkt wilt worden aan de influencer zijn er goede beëindigingbepalingen opgenomen.

Aan de hand van deze blog vertellen wij je graag waar je als ondernemer, bij het maken van afspraken met de influencer op moet letten. Deze afspraken leg je vast in een overeenkomst met de influencer.

Duidelijke afspraken over onder andere:

  1. Geen dienstverband

Allereerst dient duidelijk te worden afgesproken dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. In de praktijk dienen de influencer én het bedrijf daar ook naar te handelen, bijv. geen doorbetaling bij ziekte, geen betaling bij vakantie etc.

In een overeenkomst dienen bepalingen opgenomen die erop toezien dat er sprake is van zelfstandigheid van de influencer. Mocht er toch nog door de Belastingdienst een dienstverband worden aangenomen, dan dient de influencer in te staan voor de betaling van de loonbelasting en de sociale premies.

  1. Social media platformen: waar en hoe lang

Er zijn talloze social media-applicaties/platformen en elke influencer heeft een verschillend bereik per platform. Het is daarom belangrijk dat je als ondernemer duidelijk maakt op welke platform de influencer wordt verwacht te adverteren.

Verder is het van belang dat u in de overeenkomst vermeldt hoe de influencer de advertentie moet plaatsen. Social media-applicaties hebben diverse functie om iets te plaatsen. Je kan bijvoorbeeld foto’s in je story of feed plaatsen. Elke functie heeft ook een ander tijdsbestek, hierdoor moet je in de overeenkomst vaststellen hoe lang de advertentie minimaal zal moeten staan.

  1. Auteursrecht: bij het bedrijf

Alle auteursrechten berusten in principe bij de persoon die de content heeft gemaakt, in dit geval meestal de influencer. Dit houdt in dat de influencer bepaalt wat er met de content gebeurt.  Als ondernemer is het verstandig om in het contract vast te leggen dat de influencer zijn auteursrecht aan jou overdraagt, zodat je de advertentie kunt plaatsen waar je wilt of wanneer je dat wilt.

Verder is het verstandig om in een overeenkomst met de influencer te bepalen dat  influencer geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van andere partijen zal maken en jou daarvoor vrijwaart.

  1. Hanteer een gedragscode

In de overeenkomst is het tevens belangrijk om duidelijke afspraken met de influencer te maken over de waarden en de normen van het bedrijf. Een gedragscode, waarin de belangrijkste zaken zijn opgenomen, zorgt voor duidelijkheid: de influencer weet wat niet/wel mag en het bedrijf weet waar de grenzen van de Influencer liggen.

Meldt of doet de influencer het verkeerde, dan kan dat leiden tot reputatieschade, minder verkopen of zelfs een boycot van jouw producten. Goede afspraken voorkomen dat er reputatieschade voor jouw bedrijf ontstaat.

  1. Reclame code commissie

Duidelijke afspraken dienen ook gemaakt te worden over de wet-en regelgeving waar een Influencer zich aan dient te houden, zoals de Reclame Code voor social media.

De Reclame Code social media benadrukt dat adverteerders een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat influencers de regels van de reclamewet navolgen. Als adverterend bedrijf moet je influencers op deze regels wijzen en toezicht houden op de naleving. Advertenties mogen bijvoorbeeld niet misleidend zijn, mogen geen valse informatie bevatten en mogen niet in strijd zijn met goede smaak en fatsoen. Houdt de influencer zich niet aan de Reclame Code social media dan kan dat jouw bedrijf een klacht bij de Reclame Code Commissie opleveren met alle negatieve publicatie van dien.

  1. Einde overeenkomst

Voor alle overeenkomsten geldt dat in geval van onvoorziene omstandigheden je het recht hebt om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Bepaal je hier niets over dan kan dat zorgen voor lastige discussies waar de rechter wellicht een uitspraak over moet doen.

Tips en Tricks

Let dus bij influencers op:

  • dat er geen handelingen worden verricht die tot een (verkapt) dienstverband kunnen leiden;
  • regel dat de auteursrechten bij het bedrijf komen te liggen;
  • maak gedetailleerd afspraken over wat, waar en hoe moet worden geadverteerd. Dit voorkomt onaangename verrassingen achteraf.

 

Heb je verdere vragen over dit onderwerp of hulp nodig, neem dan contact op met jullie accountjurist of bel naar 088-1331133.

 

Start typing and press Enter to search