Ziekmelding na blessure

Je zit lekker in de wedstrijd totdat je tegenstander een sliding inzet. Maandagochtend kun je nog steeds niet lopen. Je meldt je ziek. Je werkgever zegt dat het je eigen schuld is en weigert je door te betalen. Mag hij dat doen? Nou, dat hangt er vanaf…

Verplichte doorbetaling van loon

Een werkgever is wettelijk verplicht om 70% van het salaris door te betalen bij ziekte. In veel cao’s is geregeld dat een werkgever dit aanvult tot 100%. Maar wanneer sprake is van opzet, hoeft hij dat niet te doen. Dus de vraag is: wat gebeurt er als een werknemer een bepaald risico neemt om geblesseerd te raken. Is er dan sprake van opzet of niet?

Potje zaalvoetbal

Een fanatiek voetballende vrachtwagenchauffeur was over een periode van 4 jaar, 20 maanden arbeidsongeschikt vanwege voetbalblessures. En na een potje zaalvoetbal was het weer raak. Toen hij zich weer ziek meldde, ging zijn werkgever met gestrekt been in de tegenaanval en weigerde de volle 100% uit te betalen. Uiteraard was de werknemer het er niet mee eens en stapte naar de rechter. Beide heren wisten niet van opgeven en procedeerden door tot aan de Hoge Raad.

Gevaarlijk voor knieën en enkels

De Hoge Raad gaf de werkgever gelijk. De cao bepaalde namelijk dat de werkgever de bovenwettelijke aanvulling niet hoeft uit te betalen, indien de arbeidsongeschiktheid door schuld of toedoen van de werknemer wordt veroorzaakt. De vrachtwagenchauffeur wist dat hij een verhoogd risico liep om geblesseerd te raken na al zijn eerdere blessures, maar weigerde te stoppen met voetbal. Bovendien was hij gaan zaalvoetballen, waarvan bekend is dat het gevaarlijker is voor de knieën en enkels dan veldvoetbal. Dus vond de rechter dat de werknemer welbewust een risico had genomen om geblesseerd te raken, wat inderdaad gebeurde.

Is er sprake van opzet?

Een werkgever is verplicht om de wettelijk vastgestelde 70% van het salaris uit te betalen in geval van ziekte, tenzij duidelijk sprake is van opzet. In de praktijk is dat moeilijk te bewijzen. De Hoge Raad vindt dat het nemen van een (verhoogd) risico om geblesseerd te raken tijdens de sport NIET valt onder opzet. Echter is de aanvulling tot 100% niet geregeld in de wet, maar door cao-partijen. En daarvan zegt de Hoger Raad dat een werkgever wel makkelijker onder de bovenwettelijke aanvulling uit kan komen, mits er goede voorwaarden zijn opgenomen in de cao.

Ontwijk die tackel

Loop je dus een blessure op en je meldt je ziek, dan krijg je in ieder geval 70% van je salaris doorbetaald. Maar bij aanvulling tot 100% bestaat wel de mogelijkheid dat je werkgever je terugfluit. Vermijd dus elk risico op inkomstenderving en ontwijk gewoon die tackel!

Het Juridisch Sportabonnement

Sportverenigingen dragen veel verantwoordelijkheden. Bestuursleden krijgen daarom veel op hun bord. Een sportjurist als back-up is daarom een pré. Met het Juridische Sportabonnement van De Raadgevers heb je voor een vaste lage prijs per maand een eigen sportjurist.

Start typing and press Enter to search