Wetswijziging (flex)werknemers

Vanaf 1 januari 2017 verandert de wetgeving rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers in loondienst. Werkgevers zijn niet alleen verantwoordelijk voor de WGA-lasten van vaste werknemers (WGA-vast) die arbeidsongeschikt zijn, maar óók verantwoordelijk voor de WGA-lasten van flexwerkers (WGA-flex). Deze lasten worden namelijk samengevoegd. Werkgevers moeten nu besluiten of ze zich privaat (zelfstandig of via een verzekeraar) of publiek (via het UWV) willen verzekeren.

Je moet een keuze maken.

Ben je werkgever? Weet dan dat je een keuze moet maken tussen verzekeren via het UWV, een private verzekering of in eigen beheer(private verzekering en in eigen beheer vallen beide onder eigenrisicodragerschap). Je keuze moet bij de Belastingdienst bekend zijn vóór 1 oktober 2016. Voor eigenrisicodragers geldt dat je een nieuwe garantieverklaring moet aanvragen. Deze is hier te downloaden voor abonnees.

wetswijziging-1-1-2017

Wat moet je doen?

Ik blijf of word eigenrisicodrager

Je hebt de keuze om eigenrisicodrager te blijven of te worden voor het totale WGA-risico. Geef dit tijdig door, anders vervalt de garantstelling en keer je terug naar het UWV.

Advies bij eigenrisicodragerschap

  • Zorg vóór 1 september 2016 voor een nieuwe of een verlengde garantieverklaring en verstrek deze aan de Belastingdienst. Hier kunnen we je bij helpen.
  • Hou je administratie bij van werknemers die uit dienst treden, zodat er bij een controle geen discussie kan ontstaan. Toch een verschil van mening? Teken binnen 6 weken bezwaar aan.
  • Er zijn veel verschillende vormen van eigenrisicodragerschap. Laat je door ons informeren over de diverse mogelijkheden.
  • Zorg voor een goed (postcontractueel) re-integratiebeding in de (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten, waarin staat dat de werknemer zich moet houden aan de verwachtingen van de werkgever als er sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Ik ga voor de publieke verzekering bij het UWV

Dan kies je ervoor om alles onder het UWV te (blijven) verzekeren. Je zult dan één premie betalen voor zowel de vaste werknemer als de flexwerker, waar het voorheen nog twee verschillende premies waren. De premie die je zult moeten afdragen, is afhankelijk van de loonsom, is brancheafhankelijk en is mogelijk ook afhankelijk van je schadeverleden.

Advies bij publieke verzekering via UWV

  • Neem in de arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst een bepaling op dat een werknemer informatie geeft over zijn re-integratieproces, als hij zich binnen 4 weken na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst ziek meldt bij het UWV.
  • Sluit dan geen beëindigingsovereenkomsten met werknemers die ziek zijn. Verleng zelfs, als dat mogelijk is, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de zieke werknemer. Zo voorkom je dat de werknemer ziek uit dienst treedt en alle grip op de re-integratie verloren gaat.
  • Laat je goed informeren over de wijzigingen in de premie die je gaat betalen. Zoals beschreven worden de twee gedifferentieerde premies overgezet naar één gedifferentieerde premie voor zowel vaste medewerkers als flexwerkers.
  • Zorg voor een goed (postcontractueel) re-integratiebeding in de (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten, waarin staat dat de werknemer zich moet houden aan de verwachtingen van het UWV als er sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Advies nodig?

Heb je een abonnement? Maak er gebruik van en stel je vragen. Ben je nog geen klant? Geen probleem. We kunnen zowel abonnees als klanten zonder abonnement helpen bij:

  • Het aanpassen of opstellen van arbeidscontracten naar aanleiding van deze wetswijziging
  • adviseren in de keuze: eigenrisicodrager of UWV.

Elke werkgever moet vóór 1 oktober 2016 zijn keuze kenbaar maken bij de Belastingdienst. Deze datum nadert al snel en daarom is het extra belangrijk om de goede keuze te maken. Wacht dus niet te lang en neem contact op met je bedrijfsjurist voor advies.

Start typing and press Enter to search