Wegens gebrek aan verbetertraject: Billijke vergoeding van meer dan € 300.000,-

Opvallende uitspraak waarin de kantonrechter oordeelde dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door een werkneemster te overvallen met kritiek op haar functioneren en ontslag.
Daar hangt een stevig prijskaartje aan!

 

Casus

Een senior architect was al 24 jaar in dienst toen zij, volgens de kantonrechter, werd overvallen met de mededeling dat zij niet goed functioneerde. In april 2017 en 2018 werd haar functioneren nog als positief beoordeeld, maar vanaf april 2019 was de werkgever niet meer tevreden. De werkgever laat echter niet weten op basis van welke vereisten hij het functioneren nu ineens als onvoldoende heeft beoordeeld. Hij geeft alleen aan dat de werkneemster in een isolement zit op het bureau, dat ze zelf moet zorgen voor acquisitie, dat niemand meer met haar wil samenwerken en dat ze geen toegevoegde waarde meer heeft.

De werkneemster heeft in een schriftelijke reactie bestreden dat zij ondermaats functioneerde. Vanaf april tot augustus hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de werkgever en de werkneemster. Pas in augustus heeft de werkgever laten weten aan welke functie-eisen de werkgeefster niet meer voldeed en heeft hij een verbeterplan voorgesteld.

De kantonrechter oordeelt dat dit verbeterplan niet serieus en reëel was.

Ondanks dat de werkgever nu eindelijk wel laat weten op welke punten de werkgeefster volgens hem tekortschiet, is hij nog steeds niet erg concreet in zijn verwijten. Ook benoemt hij niet wat er precies van de werkneemster in haar functie wordt verwacht of op welke wijze/met welke instrumenten zij de beoogde verbetering moet bereiken. Ontbinding wegens disfunctioneren is daarom niet aan de orde.

Wel vindt de kantonrechter dat de werkgever onzorgvuldig heeft gehandeld (mede gelet op het dienstverband van 24 jaar), zich niet gedragen heeft als een goed werkgever en daarmee ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.
Vanwege de verstoorde arbeidsrelatie wordt de arbeidsovereenkomst toch ontbonden. De architecte wordt daarvoor wel ruim gecompenseerd. De billijke vergoeding die zij krijgt bedraagt € 300.445 euro.
Deze is  als volgt berekend: drie maanden salaris (15.000) + inkomensschade tot pensioen (456.660, de vrouw was 59 jaar oud) – transitievergoeding (47.374.50) – aanvulling WW-uitkering in de twee jaar na haar ontslag (123.840).

Verbetertraject noodzakelijk

Het is dus als werkgever uiterst belangrijk om bij onvrede over functioneren, vanaf het begin af aan zo duidelijk mogelijk te zijn. Geeft duidelijk aan welke eisen aan de functie worden gesteld en op welke punten de werknemer hierin tekortschiet. Maar dit is niet het enige. Ga ook daadwerkelijk aan de slag met een verbetertraject door aan te geven hoe de werknemer het functioneren kan verbeteren. Geef een werknemer ook de tijd en een reële kans om te verbeteren. Pas als dit alles is doorlopen en de conclusie is dat er toch sprake is van disfunctioneren, dan is het dossier klaar om naar de rechter te gaan.

De gespecialiseerde arbeidsrecht juristen van De Raadgevers kunnen meekijken bij de dossier opbouw en adviseren over het opzetten van een voldoende verbetertraject. Neem daarvoor tijdig contact op met je accountjurist!

Geschreven door mr Judith van der Woude – Verstrijden, senior jurist arbeidsrecht

Start typing and press Enter to search