WAB-fact #2: Versobering transitievergoeding

Als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt doorgevoerd, heeft dit grote gevolgen voor de berekening van de transitievergoeding bij einde dienstverband.

Direct na indiensttreding al recht op de transitievergoeding

Onder het huidige recht moet een werknemer eerst minimaal twee jaar in dienst zijn voor hij/zij bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding. De WAB gaat hier verandering in brengen doordat de werknemer onder de WAB direct na het in dienst treden al transitievergoeding gaat opbouwen.

Het maakt dus straks niet meer uit hoelang een werknemer in dienst is: één jaar, drie maanden of zelfs maar acht dagen. Als de werknemer ontslagen wordt heeft hij/zij straks recht op een transitievergoeding, zelfs bij een ontslag tijdens de proeftijd. Ook bij einde van rechtswege van een tijdelijk contract. Wel wordt de transitievergoeding pro rata berekend, dus bij een tamelijk kort dienstverband is de transitievergoeding nog vrij gering.

Geen afronding op halve jaren meer

Op dit moment wordt de transitievergoeding nog berekend door middel van een afronding op volledig gewerkte halve jaren.

Onder de WAB wordt de transitievergoeding berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. Er zal dus geen afronding op volledig gewerkte halve jaren of op hele maanden meer plaatsvinden. De transitievergoeding zal volgend jaar echt over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst, dus pro rata per dag en misschien wel per uur, worden berekend.

Geen hogere opbouw na tien jaar in dienst

De huidige formule van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband:

  • Eerste tien jaar: 1/6 maandsalaris per half jaar, dus 1/3 maand per dienstjaar;
  • Boven tien jaar: ¼ maand salaris per half jaar, dus 1/2 maand per dienstjaar,
    met een verdubbelingsregeling voor 50+ werknemers.

Dit laatste gaat veranderen met de inwerkingtreding van de WAB. Ook na de eerste tien jaren blijft de werknemer 1/3 van zijn maandsalaris per dienstjaar ontvangen. Bovendien wordt de ouderenregeling afgeschaft. Hoelang een werknemer in dienst is maakt onder de WAB dus niet uit voor de formule van de transitievergoeding.
Voor werkgevers kan dit een behoorlijke besparing opleveren.

Daar tegenover staat dat de huidige regeling die de transitievergoeding voor kleine werkgevers “in zwaar weer” matigt, komt te vervallen.

Overgangsrecht

De nieuwe regeling geldt met onmiddellijke ingang voor iedere beëindiging van de arbeidsovereenkomst die op of na 1 januari 2020 in gang wordt gezet.

Als echter de ontbindingsprocedure is gestart of als er is opgezegd vóór 1 januari 2020, dan gelden de oude rekenregels nog, ook al eindigt de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020. Hetzelfde geldt voor een vaststellingsovereenkomst die is gesloten vóór 1 januari 2020, waarbij de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 eindigt.

TIP: Benut het voordeel van de nieuwe transitievergoeding

Anticipeer nu al op deze wijziging door goed te berekenen wat de gevolgen zijn van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór of na 1 januari 2020!

Het kan zeker lonen om een werknemer langer in dienst te houden en dan uiteindelijke toch minder te betalen door het verschil in de verlaging van de transitievergoeding.

De arbeidsrechtjuristen van de Raadgevers rekenen graag met je mee en adviseren je over de beste aanpak van een ontslagdossier.

 

WAB aanbod

De Raadgevers denkt graag mee. In een adviesgesprek maken wij met jou een inventarisatie van de inzet van flexibele krachten. Wij geven daarbij advies en tips om risico’s en kosten WAB te minimaliseren. Voor klanten met een juridisch servicecontract bieden wij  deze service aan voor            € 550,00 excl. btw.

Ook maken wij uw arbeidscontracten en personeelsregelingen WAB-proof, zodat ze aan de nieuwe spelregels voldoen. Natuurlijk updaten we alle stukken meteen ook voor andere nieuwe wetgeving, zoals verlofregelingen en overwerk. Dit bieden wij aan voor € 250,00 excl. btw (klanten met juridisch servicecontract) per contract soort.

Interesse: neem contact op met één van de arbeidsjuristen van de Raadgevers. Bel 088-133 11 33 of stuur een mail aan service@deraadgevers.nl

Geschreven door mr. Judith van der Woude-Verstrijden, senior jurist arbeidsrecht De Raadgevers

 

Start typing and press Enter to search