Verboden sollicitatievragen

Zijn er verboden sollicitatievragen?

Als HR adviseur wil je natuurlijk alles weten van de kandidaat tijdens een sollicitatiegesprek. Eigenlijk mag je alleen vragen stellen over onderwerpen die relevant zijn voor het beoordelen van de geschiktheid voor de functie. Sollicitatievragen die kunnen leiden tot discriminatie, zoals de vraag naar een eventuele zwangerschap of kinderwens, zijn dan ook verboden.

Gelijke behandeling en sollicitatiecode

Een en ander is het gevolg van de Wet gelijke behandeling. Die wet schrijft voor dat een werkgever geen onderscheid mag maken op grond van godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Naast de wettelijke regelingen is er ook nog de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Over sollicitatiegesprekken zegt de code dat je als toekomstige werkgever alleen vragen mag stellen over aspecten die voor de functie en/of voor de functievervulling relevant zijn. Daaronder vallen vragen over opleiding, kennis en ervaring.

Enkele voorbeelden van vragen die je als HR adviseur niet mag stellen zijn:

  • Ben je zwanger? Ben je van plan zwanger te raken?
  • Ben je gelovig?
  • Val je op mannen of op vrouwen?
  • Ben je getrouwd?
  • Steunt je gezin je in je je carrière?
  • Komen je ouders uit Marokko?
  • Van welke verenigingen ben je lid? Ben je lid van een politieke partij?

Gezondheid

Ook over gezondheid en verzuim mag je tijdens het sollicitatiegesprek geen vragen stellen die daarop betrekking hebben. Lichamelijke geschiktheid mag alleen via een medische keuring worden getoetst. In de vacaturetekst heb je dan deze keuring aangekondigd. Een dergelijke keuring mag alleen als er bijzondere functie-eisen op medisch gebied gesteld worden en mag alleen plaatsvinden als de hele sollicitatieprocedure is doorlopen. Deze overgebleven kandidaat wil je dus graag in dienst nemen. Een medische keuring mag dus zeker niet gebruikt worden om de gezondste kandidaat te selecteren.

Betekent dit dat gezondheid tijdens een sollicitatiegesprek helemaal niet ter sprake kan komen? Nee, de sollicitant moet een toekomstig werkgever informeren over zijn gezondheid als:

  • deze niet alle taken uit de taakomschrijving kan uitvoeren
  • deze minder productief is dan een collega (een lager tempo of bent vaker ziek)
  • deze een aanpassing op de werkplek nodig heeft

Het kan een lastig terrein zijn tijdens een sollicitatiegesprek. Naast de ervaring en kennis wil je als HR adviseur ook meer te weten komen over de persoon zelf achter de kandidaat. In een goed gesprek komen de bovengenoemde vragen best snel ter sprake. Op een CV staan ook vaak al persoonlijke gegevens waar je gemakkelijk naar kunt vragen. Een kandidaat die niet veel prijs geeft over zijn leven wordt mogelijk met wat meer achterdocht benaderd.

Tot slot

Als HR adviseur zal je je bewust moeten zijn van ‘verboden’ vragen tijdens een sollicitatie. Via handige omwegen kan je toch veel te weten komen. Tenslotte is het aan de sollicitant om zichzelf te presenteren.

Start typing and press Enter to search