BHV tijdens de Covid-19 pandemie.

In deze blog behandelen we veel gestelde vragen over BHV tijdens de Covid-19 pandemie.

  1. In het kader van het thuiswerken werken veel personen van huis uit, ook veel BHV’ers. Dien ik als werkgever op dezelfde wijze aan mijn verplichtingen te voldoen?

Ook ten tijde van de Covid-19 pandemie moet een BHV-organisatie aan haar BHV-verplichtingen blijven voldoen. Hierbij zal de BHV-organisatie flexibel moeten inspelen op de huidige situatie waar de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers voorop staat. Het uitgangspunt is dat de RIVM-richtlijnen strikt moeten worden opgevolgd. Denk daarbij aan het houden van ten minste 1,5 meter afstand en aan het thuisblijven bij koorts- of verkoudheidsklachten. Ondanks dat er vanwege de Covid-19 pandemie medewerkers vaker thuis werken, moeten de volgende BHV-taken kunnen worden uitgevoerd. Dit betreft o.a. het geven van eerste hulp, het ontruimen, het blussen van een beginnende brand, het opvangen en ondersteunen van hulpverleningsdiensten en het alarmeren (extern en intern). Daarnaast zal er in de BHV-organisatie een persoon moeten worden aangewezen die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het NIBHV-protocol omtrent de Covid-19 pandemie. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de veiligheids- en hygiënemaatregelen binnen de BHV-organisatie en de interne communicatie over eventuele wijzigingen in het BHV- en ontruimingsplan.

 

  1. Mag ik om te voldoen aan de wet BHV’ers vragen vaker naar kantoor te komen dan andere medewerkers?

Het is toegestaan om aan BHV’ers vaker te vragen om naar kantoor te komen, dan andere medewerkers. Werkgevers hebben ook tijdens de Covid-19 pandemie het recht om aan werknemers te vragen op kantoor te werken, zolang de werkgever zorgt voor een veilige werkomgeving. Te denken valt aan uitgebreide hygiënemaatregelen, het garanderen van 1,5 meter afstand en door thuiswerken te stimuleren. Het is raadzaam om in gesprek te gaan met de medewerkers die vanwege de BHV-taken vaker gevraagd worden om naar kantoor te komen. Bij het maken van de keuze om BHV’ers vaker naar kantoor te laten komen, is het handig om een profiel van de beschikbare BHV’ers te schetsen. Zodra een BHV’er in de risicogroep van het RIVM valt, mag de BHV’er namelijk geen eerste hulp verlenen. Het is dan ook niet efficiënt om deze BHV’er vaker naar kantoor te laten komen.

 

  1. Zijn er andere alternatieven beschikbaar zodat ik als werkgever aan mijn verplichtingen kan voldoen?

Er bestaat eventueel de mogelijkheid om middels een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende bedrijven in hetzelfde verzamelgebouw een gezamenlijke BHV-organisatie op te zetten, waardoor er gezamenlijk invulling en uitvoering kan worden gegeven aan de wettelijke BHV-verplichtingen. Hierdoor hoeven BHV’ers bijvoorbeeld minder naar kantoor te komen en kan er toch aan de verplichtingen worden voldaan. Daarnaast kan een samenwerking tussen de verschillende bedrijven in een verzamelgebouw leiden tot efficiëntievoordelen bij calamiteiten.

 

Voor meer informatie over een dergelijke overeenkomst kun je met ons contact opnemen.

Start typing and press Enter to search