Zo boeiend is het arbeidsrecht: 2 x ontslag op staande voet, de een houdt stand de ander wordt afgewezen!

Ontslag op staande voet na verzending van bedrijfsgevoelige documenten naar privé-e-mailadres.

In een uitspraak van het gerechtshof van Den Haag is op 24 november 2020 bepaald dat het versturen van bedrijfsgevoelige informatie naar privé-émailadressen door een werknemer reden kan zijn voor ontslag op staande voet.

De werknemer verstuurde tot wel 150 e-mails met bedrijfsgevoelige informatie naar zijn privé-e-mailadres na langlopende arbeidsconflicten met zijn werkgever. De e-mails bevatte o.a. informatie over klantgegevens, prijsafspraken en omzetgegevens. De werkgever besloot de werknemer na vaststelling van de gedragingen op staande voet te ontslaan.

Het hof oordeelde dat de gedragingen van de werknemer kwalificeren als dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 7:677 BW. De werknemer had zich volgens het hof bewust moeten zijn dat gelet op de voorgaande arbeidsconflicten het vertrouwen van de werkgever in hem precair was en dat hij weinig krediet meer had. Aan de werknemer kon dan ook een ernstig verwijt worden gemaakt, temeer nu hij (ook achteraf) geen deugdelijke verklaring heeft gegeven voor het feit dat hij bedrijfsgevoelige informatie naar zijn privéadres heeft gestuurd in een periode dat hij geen werkzaamheden meer voor de werkgever verrichtte.

24-11-2020 ECLI:NL:GHDHA:2020:2102

Ontslag op staande voet wegens uitlatingen in privé WhatsApp groep houdt geen stand

Uitspraken in een privé WhatsApp groep vallen onder het recht van privacy van een werknemer, ookal zijn deze uitspraken onbehoorlijk, beledigend en seksistisch van aard. Een werkgever moet zorgvuldig te werk gaan en kan niet zomaar dergelijk uitspraken uit een privé WhatsApp groep tegen een werknemer gebruiken. Zo oordeelde de kantonrechter Limburg onlangs.

Een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) werd ontslagen nadat hij in een WhatsApp groepsgesprek negatieve uitlatingen had gedaan over zijn collega’s en leidinggevenden. Deze WhatsApp groep was door de BOA gestart naar aanleiding van een anonieme melding over een voorval waarin de betrokken BOA’s van de WhatsApp groep hun bevoegdheden bij aanhouding zouden hebben overschreden. Er werd stevig gescholden in de Whatsapp en beledigingen aan het adres van de leidinggevenden geuit.

Eén van de leden in de groep heeft melding gemaakt van deze uitlatingen bij de Gemeente Sittard – Geleen (de werkgever) en heeft hierbij de WhatsApp gesprekken verstrekt.

De werknemer is uiteindelijk op staande voet ontslagen omdat hij zich op onbehoorlijke wijze had uitgelaten over collega’s en zijn leidinggevende en zich daardoor onder meer schuldig had gemaakt aan aanstootgevend en opruiend gedrag. De ontslagen BOA vecht dit ontslag op staande voet aan bij de kantonrechter.

De kantonrechter oordeelt hierover dat de inhoud van deze WhatsApp gesprekken privé is en valt onder de bescherming van artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven). De inmenging die de Gemeente hierin maakt is niet gerechtvaardigd omdat er minder ingrijpende manieren waren geweest om aan de informatie over de gesprekken te komen, welke de Gemeente heeft overgeslagen. Volgens de kantonrechter had de Gemeente aan de BOA toestemming kunnen vragen om de gesprekken te mogen inzien of collega’s over de inhoud kunnen verhoren.
De WhatssApp gesprekken zijn daarom onrechtmatig verkregen.

Echter, in een civiele (niet – strafrechtelijke) procedure mag de rechter wel kennis nemen van onrechtmatig verkregen bewijs en dit in het oordeel betrekken. Het onrechtmatige verkregen bewijsmateriaal wordt daarom wel meegewogen door de kantonrechter vanwege het belang van het bewijsmateriaal. Maar de kantonrechter besluit in het nadeel van de Gemeente Sittard – Geleen. De WhatssApp gesprekken zijn privé en zonder toestemming verkregen. Nog nooit was gebleken dat deze BOA zich tijdens het werk of in het openbaar negatief over zijn collega’s of leidinggevenden had uitgelaten. Daarom vindt de kantonrechter het ontslag opstaande voet disproportioneel. De Gemeente had de gedragingen van de BOA ook kunnen corrigeren door middel van een stevig gesprek en een waarschuwing.

Het ontslag op staande voet houdt geen stand. Ook het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de Gemeente afgewezen.
De BOA krijgt de kans om zijn beste beentje voor te zetten.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9473

Start typing and press Enter to search