Scheiden wees scherp op je pensioen

Lig je in scheiding? Dat is al vervelend genoeg. Nóg vervelender wordt het als de scheiding ook invloed heeft op je pensioen. Bouw je pensioen in eigen beheer op en is er sprake van een echtscheiding? Dan zijn dezelfde regels van toepassing als op pensioenen die ‘buiten de deur’ zijn opgebouwd. Je partner heeft daarmee in principe recht op de helft van het door jou tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen én op het opgebouwde bijzonder partnerpensioen. Ook wel het nabestaandenpensioen genoemd. Van deze regels kan worden afgeweken door middel van huwelijkse voorwaarden of een echtscheidingsconvenant.

Pensioen in eigen beheer? Jij bent verantwoordelijk.

Echter, er is een belangrijk verschil. Je eigen onderneming is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en de betaling van het pensioen. Met andere woorden: of het pensioen uitgekeerd kan worden op de pensioendatum hangt er van af of de onderneming genoeg geld in kas heeft.

Pensioen partner afstorten bij verzekeraar

Het is heel begrijpelijk dat je partner bij de scheiding niet afhankelijk wil zijn van het wel en wee van de onderneming. Daarom hebben partners van de DGA’s het recht om hun deel van het pensioen af te laten storten bij een verzekeraar. Dit zal worden gehonoreerd, tenzij de DGA kan onderbouwen dat, wanneer het pensioendeel wordt afgestort, de onderneming in gevaar komt. Want door de sterk gedaalde rekenrente vragen verzekeraars tegenwoordig een veel hogere koopsom voordat ze een in eigen beheer opgebouwd pensioen willen overnemen. Dit maakt dat het afstorten in veel gevallen onbetaalbaar wordt.

Afstorten pensioen van partner mag best kritisch bekeken worden

Gelukkig houden steeds meer rechters hier rekening mee. Verzoeken van ex-partners om het pensioen door de onderneming te laten afstorten worden afgewezen. Op basis van de zogenaamde ‘postrelationele solidariteit’ kan je partner dus niet alleen vanuit eigen belang handelen, maar rekening moeten houden met de financiële belangen van jouw onderneming. Bekijk daarom een verzoek tot afstorting van het pensioen kritisch.

Pensioen in eigen beheer wordt mogelijk afgeschaft

Staatssecretaris Wiebes overweegt trouwens nog steeds om het pensioen in eigen beheer af te schaffen met ingang van 1 januari 2017. Zijn idee is dat de opgebouwde pensioenuitkeringen komen te vervallen en dat de pensioenvoorziening op de fiscale balans wordt afgekocht of wordt omgezet in een voorziening ‘oudedagssparen in eigen beheer’. Als deze plannen doorgaan, dan heeft dit natuurlijk ook weer enorme gevolgen voor de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten. Oók in geval van een scheiding.

Win tijdig advies in over pensioen en scheiding

Samenvattend: de belangen zijn groot, de regels zijn ingewikkeld en de rechtspraak en de wetgeving zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is daarom nu meer dan ooit van belang om in het zicht van een echtscheiding tijdig advies in te winnen, zodat je je hier goed op kunt voorbereiden. Voor vragen kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

Start typing and press Enter to search