Relatiebeding of concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige. Er worden strenge eisen gesteld aan de bekendheid en instemming met de inhoud van het beding. Een kantonrechter is dan ook altijd kritisch ten aanzien van een concurrentiebeding.

Hoe zit dat echter met een relatiebeding?

Een relatiebeding verbiedt een werknemer alleen om na het einde van de arbeidsovereenkomst nog contact te onderhouden met relaties van de werkgever. Is zo een relatiebeding ook gebonden aan de zelfde strenge eisen van een concurrentiebeding? De Hoge Raad heeft daar kortgeleden meer duidelijkheid over verschaft.

Feiten

Het gaat in deze zaak om een werknemer die in dienst is geweest bij een adviesbureau. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. In die arbeidsovereenkomst is voorts netjes verwezen naar de arbeidsvoorwaarden in het personeelshandboek 2002, en zijn die ook van toepassing verklaard. In het personeelshandboek staat een relatie- en boetebeding. Na de arbeidsovereenkomst opgezegd te hebben is de werknemer een eigen onderneming begonnen in de buurt van de vestiging van zijn oude werkgever. Volgens het adviesbureau (en de kantonrechter) heeft werknemer het relatiebeding overtreden en moet hij een boete van bijna 2,5 ton betalen. De werknemer ontkende niet dat hij werk heeft verricht voor klanten van zijn oude werkgever, maar had als verweer dat de relatiebeding niet rechtsgeldig was overeengekomen. Het adviesbureau wees erop dat in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen dat het personeelshandboek is bijgevoegd en dat werknemer uitdrukkelijk verklaart daarvan kennis te hebben genomen. Volgens de werknemer is dat niet voldoende en moet de relatiebeding ook aan de strenge schriftelijkheidsvereiste van een concurrentiebeding voldoen. De schriftelijkheidsvereiste houdt in dat hij het personeelsreglement had moeten ontvangen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat een relatiebeding inderdaad aan dezelfde strenge eisen moet voldoen als een concurrentiebeding. Het adviesbureau voerde daartoe aan dat een paar maanden nadat de werknemer in dienst kwam aan alle werknemers het personeelshandboek persoonlijk is overhandigd  en bij afwezigheid in hun postvakje is gezet. De werknemer beschikte dus wel over het personeelsboek. Verder geeft het adviesbureau aan dat de inhoud van het personeelsboekje, vóór de invoering daarvan, is besproken met de werknemer. De Hoge Raad vond dat daarmee echter niet is voldoen aan de strenge schriftelijkheidsvereiste. Het personeelshandboek is namelijk niet daadwerkelijk bij de arbeidsovereenkomst ter beschikking gesteld, maar vooraf.

Conclusie

Kortom, een concurrentiebeding wordt op een lijn gezet met een relatiebeding. Werkgevers moeten om gevallen zoals in de besproken zaak te voorkomen een concurrentie- en relatiebeding samen met een boetebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Indien je er als werkgever toch voor kiest om het in een personeelshandboek op te nemen, let er dan op dat je:

  1. in de arbeidsovereenkomst verwijst naar de personeelshandboek; en
  2. dat handboek als bijlage bij de arbeidsovereenkomst is gevoegd wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst gaat tekenen.

De arbeidsvoorwaarden moeten natuurlijk ook nog duidelijk worden geformuleerd. Een werkgever doet er dan ook altijd goed aan daar een jurist voor in te schakelen. De arbeidsrecht-specialisten van De Raadgevers hebben ruime ervaring met het opstellen en onderhandelen over arbeidsovereenkomsten en adviseren u graag.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

Start typing and press Enter to search