Regels kleine pensioenen veranderen

De tijd dat werknemers hun gehele werkzame leven bij slechts één of enkele werkgevers doorbrachten behoort inmiddels tot het verleden. Werknemers wisselen tegenwoordig steeds vaker van baan. Een wisseling van baan betekent regelmatig ook een wisseling van pensioenregeling.

Kort dienstverband = klein pensioen

Een kort dienstverband betekent dan ook een korte deelname aan de pensioenregeling. Dan wordt er per dienstverband steeds maar een klein pensioenpotje opgebouwd. Bij deze kleine pensioenpotjes wegen de administratiekosten van de pensioenuitvoerder telkens relatief zwaar. Daarom hebben pensioenuitvoerders het recht om zelfstandig dergelijke pensioenen af te kopen. Het gaat dan om pensioenen tot ongeveer € 465 per jaar. In plaats van de pensioenuitkering, krijg je dan een bedrag ineens.

Zorg voor een goede oudedagsvoorziening

Deze afkoop gaat ten koste van het pensioen dat de werknemer vanaf de pensioendatum krijgt. Voor de opbouw van een goede oudedagsvoorziening is het daarom belangrijk dat werknemers met meerdere kleine pensioenpotjes hun pensioenrechten kunnen behouden. Anders blijft er op pensioendatum wellicht maar weinig pensioen over, met alle gevolgen van dien.
Het gaat hierbij om een substantieel aantal werknemers. Uit onderzoek blijkt dat alleen al bij verschillende pensioenfondsen ruim 750.000 pensioenaanspraken onder de 10 euro per jaar in de boeken staan. Hiervan zijn meer dan 100.000 pensioenaanspraken kleiner dan 1 euro per jaar.

Afkoop pensioen vervangen door verplichte waardeoverdracht

Daarom wil staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het recht op afkoop van kleine pensioenen vervangen door een verplichte waardeoverdracht bij baanwisseling naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Een alternatief is waardeoverdracht naar de vorige pensioenuitvoerder met de hoogste pensioenaanspraken. Het pensioen wordt dan dus niet afgekocht, maar samengevoegd met andere pensioenpotjes. Het idee hierachter is dat je met meerdere kleine pensioenpotjes één grote(re) pensioenpot kan vormen. Een en ander moet nog wel wettelijk worden geregeld. Het is de bedoeling dat de verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenaanspraken halverwege 2017 inwerking treedt.

Start typing and press Enter to search