Rechten en plichten van de zwangere werknemer

De zwangere of pas bevallen werknemer en haar gezin hebben een aantal bijzondere rechten. Recent zijn deze rechten nog uitgebreid. Voor u als werkgever is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn.

Wet invoering extra geboorteverlof

Recent heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wet die het geboorteverlof van de partner van de moeder moet verlengen.
De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) gaat ervoor zorgen dat er een regeling komt waarbij de echtgen(o)t(e) of geregistreerd partner van de moeder ook recht krijgt op verlof. Daardoor krijgen zij, per 1 januari 2019, de eerste week na de geboorte altijd vrij tegen 100% doorbetaling van het loon. Voorheen bedroeg dit verlof maximaal twee werkdagen.

Partners van de moeder kunnen per 1 juli 2020 nog vijf extra weken verlof krijgen tegen doorbetaling van 70% van het loon via het UWV. In tegenstelling tot andere regelingen, geldt hiervoor geen minimumloongrens. Indien de werknemer met uitbetaling van 70% van zijn loon onder de grens van het minimuminkomen komt, hoeft dit niet te worden aangevuld. Daarnaast kunnen zzp’ers geen aanspraak maken op het aanvullende verlof.

Voor de pleeg- en adoptiezorg komt er een aparte regeling. Op dit moment kunnen de ouders nog vier weken vrij krijgen, dit wordt per 1 januari 2019 verlengd naar zes weken.

Zwangerschapsverklaring

Elke werkende zwangere vrouw krijgt een zwangerschapsverklaring van haar gynaecoloog of verloskundige. Deze verklaring, waarin gegevens over de zwangerschap van de zwangere werknemer staan, dient aan de werkgever te worden verstrekt. Het UWV kan tot een jaar na de einddatum van de zwangerschapsuitkering naar deze verklaring vragen bij de werkgever.

Voortaan is het de verantwoordelijkheid van de zwangere om de zwangerschapsverklaring te bewaren. Niet alleen is het bewaren van de zwangerschapsverklaring door de werkgever (mogelijk) in strijd met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, daarnaast scheelt afschaffing hiervan voor de werkgever veel administratieve lasten.

Kolven onder werktijd


Tijdens de eerste negen maanden na de zwangerschap heeft de werkneemster recht op tijd om te kolven onder werktijd. Het kolven mag maximaal 25% van de werktijd in beslag nemen.
De werkgever moet hiervoor een ruimte beschikbaar stellen die aan een aantal eisen voldoet:

 • de ruimte moet van binnenuit kunnen worden afgesloten;
 • de ruimte moet voldoende hygiënisch zijn;
 • de ruimte moet privacy bieden;
 • de ruimte moet afgezonderd en rustig zijn;
 • er moet een rustbank of bed aanwezig zijn;
 • er moet verse luchttoevoer zijn;
 • er moet klimaatbeheersing zijn;
 • het moet een risicovrije ruimte zijn, er mogen dus geen gevaarlijke stoffen of verontreinigde lucht en dergelijke aanwezig zijn.

Ziekte naar aanleiding van zwangerschap

In gevallen waarin vrouwelijke werknemers gedurende hun zwangerschap ziek worden, kan het zwangerschapsverlof van invloed zijn op de uitkering die de werkneemster ontvangt:

 • Wanneer de vrouw al met verlof is en nog voor het kind wordt geboren ziek wordt, heeft zij geen recht op een ziektewetuitkering;
 • Wanneer de vrouw ziek wordt binnen 6 tot 4 weken voor haar bevallingsdatum en zij nog niet met verlof is, heeft zij recht op een ziektewetuitkering. Deze ziektedagen worden afgetrokken van haar zwangerschapsverlof;
 • Wanneer de vrouw ziek wordt na de bevalling heeft zij recht op een ziektewetuitkering. De werkgever moet haar dan wel ziek melden. Ze kan vanaf het moment dat ze ziek is gemeld maximaal 2 jaar ziektewetuitkering ontvangen.

 

Heeft u vragen over de rechten en plichten van uw zwangere werkneemster? De ervaren arbeidsrechtjuristen van De Raadgevers adviseren u graag over dit onderwerp. Neem vrijblijvend contact op!

 

 

Start typing and press Enter to search