Rechten en plichten bij de intentieverklaring

De huizenmarkt is aangetrokken, tegelijk werken meer werknemers dan ooit met een tijdelijk contract. Werkgevers worden dan ook vaak geconfronteerd met de vraag of zij een intentieverklaring willen tekenen voor hun werknemer. Immers willen ook werknemers met een tijdelijk contract profiteren van de lage rente op de woningmarkt. Een intentieverklaring/werkgeversverklaring is hierbij bijna onontbeerlijk.

In een werkgeversverklaring wordt het inkomen van de werknemer vastgesteld. De intentieverklaring is vaak een onderdeel van de werkgeversverklaring, hierin geeft de werkgever aan of hij het voornemen heeft om de werknemer in vaste dienst aan te nemen. Een werknemer heeft deze verklaringen nodig om bijvoorbeeld een hypotheek af te sluiten. Veel werkgevers zijn huiverig bij het verlenen van deze verklaringen, omdat zij niet zeker zijn van de gevolgen die hieraan verbonden zijn.

In beginsel géén arbeidsrechtelijke gevolgen

Vaak staat in een intentieverklaring dat de werkgever behoudens gewijzigde omstandigheden voornemens is om de werknemer een vast contract aan te bieden. Werkgevers zijn vaak bang dat aan een dergelijke verklaring arbeidsrechtelijke gevolgen kleven. Echter heeft de Rechtbank Middelburg in 2014 bepaald dat een intentieverklaring geen hard recht geeft op een aansluitend dienstverband voor onbepaalde tijd. De intentieverklaring moet worden geplaatst in het kader van de redelijkheid en billijkheid tussen partijen. Voor een arbeidsovereenkomst betekent dit dat werkgever en werknemer verplicht zijn om zich als goed werkgever en goed werknemer naar elkaar te gedragen. Hierdoor had de intentieverklaring wel tot gevolg dat de werkgever goede argumenten moest hebben om de werknemer geen vast contract aan te bieden. Daarvoor waren volgens de intentieverklaring gewijzigde omstandigheden vereist.

In 2007 deed de Rechtbank ’s Hertogenbosch ook uitspraak in een soortgelijke casus. Hier ging het om een verklaring van de werkgever waarin hij ten onrechte stelde dat de werknemer een vast contract had.  Volgens de rechter mocht de werknemer hieruit niet afleiden dat hij hierdoor een vast contract had gekregen.

Formulering

Het is belangrijk dat een intentieverklaring goed geformuleerd is. In bovenstaande casus kon de werkgever onder de intentieverklaring uitkomen als er sprake van was gewijzigde omstandigheden. Hieruit blijkt wel dat de werkgever door de intentieverklaring meer verplichtingen heeft dan wanneer er geen verklaring zou zijn gegeven. De werkgever moet nu immers aantonen dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Om geschillen en onduidelijkheid te voorkomen is het daarom van belang dat een intentieverklaring goed geformuleerd wordt!

De arbeidsrechtexperts van De Raadgevers hebben veel ervaring met werkgeversverklaringen en de rechten en plichten hierbij. Indien u vragen heeft over de beste handelwijze, neem dan vrijblijvend contact op!

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search