Per 1 juli 2020 is het (aanvullend) geboorteverlof gewijzigd. 

De verruiming van het ouderschapsverlof houdt in dat partners recht hebben op aanvullend geboorteverlof van 5 maal de wekelijks arbeidsduur. Dit komt bovenop het doorbetaald verlof van één week, wat vorig jaar al is ingevoerd. Het aanvullende verlof wordt via het UWV betaald en bedraagt 70% van het dagloon van de partner. De partner heeft 6 maanden na de bevalling de tijd om dit aanvullende partnerverlof op te nemen.

Is er een bepaalde voorrang tussen werknemers die vakantie willen opnemen en werknemers die geboorteverlof opnemen? 

Werknemers die op tijd ouderschapsverlof aanvragen, hebben daar altijd recht op. Zij gaan dus vóór op vakantieaanvragen.

 

Wij staan ondernemers graag bij. Voor meer informatie neem gerust contact op.

Start typing and press Enter to search