Nieuwe eisen aan basiscontract met Arbodienstverleners

Door wijziging in de Arbowetgeving moet  u vanaf 1 juli 2017 een contract voor arbodienstverlening met een bredere inhoud afsluiten. In dit contract moet worden uitgewerkt bij welke taken een werkgever zich minimaal moet laten bijstaan door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Meer plichten voor werkgevers dus, echter wat wordt er nu precies van u verwacht?

Rechten van  medewerkers

Allereerst moet in het basiscontract worden vastgelegd hoe de medewerkers toegang krijgen tot de bedrijfsarts. Dit kan bijvoorbeeld door een open spreekuur.
Bovendien krijgt de werknemer bij twijfel over het advies van de arbo-arts het recht op een second opinion van een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts. Deze second opinion moet door de werkgever worden betaald.

Werkgevers moeten ook de mogelijkheid van een periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek (PAGO) aanbieden aan hun werknemers om de gezondheidsrisico’s van het werk te inventariseren. Werknemers mogen zelf bepalen of zij hiervan gebruik willen maken.

De werkgever moet in het basiscontract vastleggen hoe de ziekteverzuimbegeleiding en het re-integratie proces onder deskundige begeleiding wordt vormgegeven, zodat dat voor iedereen transparant is.

Denk eraan dat aanstellingskeuring van sollicitanten slechts nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen als dit voor de functie echt is vereist.

Taken Arbodienst

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts worden flink uitgebreid.

De bedrijfsarts/arbodienst :

  • krijgt de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken;
  • moet de werkgever adviseren over preventiemaatregelen;
  • moet aandacht kunnen geven aan opsporen, inventariseren en melden van (de risico’s) van beroepsziekten;
  • voert op structurele basis overleg met de OR / personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker binnen het bedrijf;
  • het basiscontract moet tot slot voorzien in een procedure voor het afwikkelen van klachten over de arbodienstverlening.

Overleg met personeelsvertegenwoordiging

De wijziging in de Arbowet heeft ook gevolgen voor de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging. Zij krijgen allereerst de mogelijkheid om structureel te overleggen met de arbodienst/bedrijfsarts.  Bovendien komt hen nu ook instemmingsrecht bij de keuze voor een preventiemedewerker toe. Deze preventiemedewerker houdt de werkomstandigheden in de gaten en werkt aan duurzame inzetbaarheid. De preventiemedewerker heeft ook de mogelijkheid met de bedrijfsarts of met de arbodienstverlener in overleg te gaan.

Basiscontract of Basisplus-contract

Al deze afspraken moeten, zoals gezegd, worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, het Basiscontract Arbozorg.
U bent als werkgever vrij om extra aanvullende afspraken te maken, in een zogenaamd basisplus-contract. Aanvullende afspraken komen tot stand in overleg met OR of personeelsvertegenwoordiging en de arbodienstverleners.

Coulanceperiode

Bovengenoemde veranderingen moeten in de arbozorg contracten worden doorgevoerd, anders kan de Inspectie SZW u als werkgever een boete opleggen. Heeft u al wel een contract voor arbodienstverlening maar voldoet het nog niet aan de nieuwe eisen, dan krijgt u eerst een waarschuwing.
Geen reden tot paniek, er geldt tot 1 juli 2018 nog een coulanceperiode. Op deze manier hebben bedrijven de mogelijkheid om nieuwe afspraken met de arbodienstverleners te maken en de wijzigingen juridisch correct door te voeren.
Let op: nieuwe arbozorg contracten, die na 1 juli 2017 worden afgesloten dienen wel gelijk aan de nieuwe eisen te voldoen.

Vanaf 1 juli 2017 kunnen werknemers in ieder geval aanspraak maken op hun uitgebreide rechten, ook al heeft u nog geen nieuw contract. Het is daarom wel zaak snel met uw arbodienst om tafel te gaan om een nieuw arbozorgcontract te bespreken.

De meeste arbodiensten hebben al een nieuw model contract of zijn bezig een dergelijk model dit te ontwikkelen. Maar arbodienstverlening blijft maatwerk. Laat een modelcontract daarom altijd aanpassen aan uw specifieke wensen. Wij raden u aan een voorgesteld arbozorgcontract altijd door ons te laten screenen of de zaken ook juridisch kloppen en of de afspraken goed zijn vastgelegd.

Deze blog is geschreven door mevr. mr. J. van der Woude, senior bedrijfsjurist en arbeidsrecht-expert bij De Raadgevers.

Uw bedrijf kan gebruikmaken van de kennis en ervaring van De Raadgevers. Onze gespecialiseerde juristen zorgen ervoor dat u juridisch up-to-date bent en blijft. Daardoor bent u voorbereid, kunt u de kosten binnen de perken houden maar belangrijker nog, u bent altijd bij.  Dat noemen wij ‘Ondernemen met een voorsprong!’

Bel 088 133 11 33 of mail service@deraadgevers.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Start typing and press Enter to search