Modernisering ziektewet grote gevolgen in 2014

De Raadgevers organiseerde in november 2013 twee goed bezochte workshops over de modernisering van de ziektewet. Tijdens deze sessies zijn de gevolgen voor werkgevers van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) aan de orde gekomen. Voor degenen die niet bij de workshop zijn geweest: de belangrijkste aanbeveling uit deze workshop is het voorbereiden van de eigen organisatie op de veranderingen, onder meer door het aanpassen van de arbeidscontracten en het verzuimbeleid.

Vanaf 1 januari 2014 bent u als werkgever verantwoordelijk voor de instroom van (ex-)werknemers in de ziektewet. Dit gaat u merken aan de hoogte van de premie die aan uw bedrijf wordt toegerekend op basis van deze instroom. Weet u wat te doen als een ex-werknemer zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek meldt? Hoe zorgt u voor medewerking van uw ex-medewerker als deze niet meer bij u in dienst is? In het kader van de gewijzigde wetgeving zullen veel organisaties onderzoeken of zij de omvang hebben om eigen risicodrager te worden en hun organisatie daar op in kunnen richten.
Voor antwoorden op bovenstaande vragen of als u meer wilt weten over de gevolgen van de modernisering van de ziektewet voor uw bedrijf kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de juristen of P&O–ers van De Raadgevers. Zij kunnen samen met u bekijken wat het beste bij uw organisatie past.
Nieuwjaarsaanbod
Om 2014 goed te beginnen bieden wij u aan om uw standaard arbeidscontract en verzuimbeleid te screenen en aan te vullen met het door ons ontwikkelde re-integratiebeding. Wij brengen hiervoor slechts twee uur in rekening.

Start typing and press Enter to search