Minimumloon minimumjeugdloon en stukloon

In 2017 wordt er door het kabinet naar gestreefd om een volwaardig minimumloon vanaf 21 jaar en een hoger minimumjeugdloon voor 18-, 19-, en 20-jarigen te bewerkstelligen.

Dit zal gebeuren in twee stappen, allereerst zal de verhoging van het minimumloon waarschijnlijk per 1 juli 2017 gaan gelden voor werknemers vanaf 22 jaar. Daarna zal gekeken worden naar de effecten van deze regeling en zal eventueel de tweede stap, een verhoging vanaf 21 jaar, bewerkstelligd worden. Het kabinet heeft ook bepaald dat zolang er nog geen minimumuurloon is, het wel alvast wettelijk geregeld wordt dat wanneer een werknemer meer dan 40 uur per week werkt, deze recht krijgt op evenredig meer dan het wettelijke minimumloon. Ook kan er betaald blijven worden op basis van stukloon, maar de werknemers die dit ontvangen verdienen ten minste het wettelijk minimumloon.

Start typing and press Enter to search