Loondoorbetalingsverplichting

Ieder bedrijf met personeel in dienst krijgt er mee te maken: de zieke werknemer. Over het algemeen zal dit natuurlijk geen problemen opleveren. De meeste zieke werknemers zullen na een paar dagen wel beter zijn en hun werk kunnen hervatten. Het kan echter ook zo zijn dat de werknemer voor langere tijd uit de roulatie is. Dan heb je als werkgever het liefst dat alles duidelijk en van tevoren geregeld is, niet in de laatste plaats op het gebied van loondoorbetalingsverplichtingen.

De casus

Sinds 1 april 1999 is de werknemer in dienst als schadetaxateur bij de werkgever. De werknemer raakt in de periode mei tot en met augustus voor de eerste keer arbeidsongeschikt. Hij ervaart spanningsklachten door een hoge werkdruk, burn-outklachten en een depressie. De werkgever heeft in deze periode 100% van het loon aan de werknemer doorbetaald.

Op 13 maart 2014 ervaart de werknemer opnieuw klachten en meldt zich wederom ziek bij de werkgever. Via een bezoek aan de bedrijfsarts, die de werknemer volledig arbeidsongeschikt acht, wordt de werknemer vervolgens opgenomen in een GGZ-instelling. Deze instelling kan hij eind mei 2014 weer verlaten. Ook in deze periode betaalt de werkgever 100% van het loon aan de werknemer door.

De werknemer heeft zijn werkgever echter niet op de hoogte gesteld van zijn ontslag uit de instelling. Dit komt de werkgever ongeveer een maand later ter oren. De werknemer is echter nog steeds volledig arbeidsongeschikt. De werkgever besluit vanaf dat moment, juli 2014, om nog maar 70% van het loon door te betalen. Hierop start de werknemer in oktober 2014 een kort geding, met als doel de aanvulling van zijn salaris over de maanden juli, augustus en september.

Het oordeel[1]

In eerste aanleg wijst de kantonrechter de vorderingen van de werknemer af. Beide partijen gaan echter tegen deze beslissing in beroep bij het gerechtshof.

Het hof stelt allereerst vast dat er in de arbeidsovereenkomst tussen partijen geen bepaling is opgenomen omtrent de loondoorbetaling bij ziekte. Vervolgens oordeelt het hof dat de werknemer er op mocht vertrouwen dat, nu er geen wijzigingen waren in de omstandigheden van de ziekteperiodes van 2013 en 2014, hij ook over deze maanden 100% van zijn loon doorbetaald zou krijgen.

Het hof gaat niet mee in de standpunten van de werkgever. Die stelde dat de werknemer ontwijkend gedrag en slecht werknemerschap te verwijten viel. De werkgever betwiste echter niet de arbeidsongeschiktheid zelf. En dat is volgens het hof hetgeen waar het in dit geval om draait.

Conclusie

De bovenstaande casus toont maar weer eens aan hoe belangrijk een arbeidsovereenkomst kan zijn. Indien de arbeidsovereenkomst een goede bepaling bevat, met daarin de rechten en plichten omtrent loondoorbetaling bij ziekte, dan weten beide partijen vooraf waar ze aan toe zijn en kunnen dergelijke procedures worden vermeden. Het is dus raadzaam de arbeidsovereenkomsten goed na te laten kijken door een jurist, uiteindelijk hebben beide partijen er baat bij.

[1] Hof Den Bosch 14 juli 2015, AR-Updates.nl 2015-0659.

Start typing and press Enter to search