LET OP: Betaal overuren uit vóór 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Een belangrijk gevolg hiervan is dat u over de vergoeding voor overuren of meerwerk uren vanaf 1 januari 2018 voortaan 8% vakantietoeslag moet betalen.

Dit houdt in dat er na 1 januari 2018 ook vakantietoeslag betaald moet worden over overwerk dat vóór 1 januari 2018 is verricht. Dus over het overwerk in 2017!
Wilt u dit voorkomen dan is het verstandig alle overuren of meeruren nog dit jaar uit te betalen. Of spreek duidelijk (schriftelijk) af dat werknemers alle overuren nog opnemen voor het einde van het jaar.

Een aantal uitzonderingsmogelijkheden

Doet u dat niet, dan zal in 2018 de uitbetaling volgens die nieuwe regeling moeten plaatsvinden, wat betekent dat over het loon voor de overuren ook vakantiegeld moet worden berekend. Regel dit dus zo spoedig mogelijk!
Bij cao mag afgeweken worden van de verplichting om over overwerk of meerwerk uren vakantietoeslag te betalen. Check daarom altijd de cao als deze van toepassing is.
De wet geeft nog een aantal uitzonderingsmogelijkheden, namelijk:

  1. Met werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen kan schriftelijk afgesproken worden dat zij over het meerdere geen recht op vakantietoeslag hebben;
  2. Met werknemers met een hoog (basis)loon kan schriftelijk afgesproken worden dat een vergoeding voor overwerk (inclusief de daarover verschuldigde vakantietoeslag) geacht wordt te zijn inbegrepen in het (basis)loon.

Start typing and press Enter to search