Leesbevestiging van WhatsApp: einde arbeidsovereenkomst

Een recente uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam bevestigt weer eens dat een aanzegging van het einde van de arbeidsovereenkomst mag plaatsvinden via de WhatsApp. Zijn de twee blauwe vinkjes voldoende om te leiden tot het einde van een arbeidsovereenkomst? 

Uitspraak  

Werkneemster vordert veroordeling van werkgever tot betaling van achterstallig salaris. Als verweer heeft werkgever aangevoerd dat er tussen hem en werkneemster geen arbeidsovereenkomst meer bestaat. Werkgever heeft zowel per brief als per email als per WhatsApp-bericht aan werkneemster laten weten dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd zal worden. De werkneemster ontkent echter in alle toonaarden deze berichten ontvangen te hebben.
Ter zitting hebben beide partijen hun telefoon getoond aan de Rechter. Op de telefoon van de werkgever is te zien dat hij een bericht heeft gestuurd naar de werknemer waarbij is aangegeven dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Het WhatsAppbericht toont 2 blauwe vinkjes die erop wijzen dat de werknemer het bericht heeft geopend. Ook heeft de werkgever zijn e-mailaccount getoond met daarin de door hem verzonden e-mail. Vreemd genoeg laat de werknemer zien dat er in dezelfde periode geen mail of Whatsapp door haar van de werkgever ontvangen is. 

De Kantonrechter oordeelt dat het voor de ontvangende partij vrij eenvoudig is om inkomende berichten (zowel WhatsApp als e-mail) te wissen. Daarentegen vereist het invoegen van berichten die nooit daadwerkelijk verstuurd (als dit al mogelijk is) zijn een hoge mate van computerkennis. Om die reden acht de Kantonrechter het dan ook voldoende bewezen dat de werkgever de berichten (WhatsApp en de e-mail) daadwerkelijk aan de werknemer heeft gestuurd en dat zij deze, gezien de twee blauwe vinkjes, ook ontvangen heeft. Gevolg hiervan is dat er in deze procedure van uit moet worden gegaan dat werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig heeft aangezegd.  

Deze Rotterdamse uitspraak maakt duidelijk dat de werkgever aan zijn bewijslast, dat de aanzegging de werknemer bereikt heeft, heeft voldaan als in de WhatsAppconversatie 2 blauwe vinkjes zichtbaar zijn. Volgens de kantonrechter is het dan evident dat de aanzegging de werknemer wel degelijk bereikt heeft.
Dat een aanzegging per WhatsApp kan plaatsvinden, werd al eerder geoordeeld door de Kantonrechter Amsterdam in 2015. 

Wat betekent deze uitspraak voor de dagelijks praktijk? 

Deze uitspraak leert ons dat Rechters geen hoge eisen stellen aan de manier waarop werkgevers het einde van een arbeidsovereenkomst moet aanzeggen. Wat heel belangrijk is, is dat een werkgever kan aantonen dat de aanzegging de werknemer heeft bereikt.
Aangezien een werknemer de mogelijkheid heeft om het zichtbaar worden van 2 blauwe vinkjes uit te schakelen, blijft het dus verstandig om een aanzegging, opzegging of andere (de belangrijke) mededeling niet enkel per WhatsApp te laten plaatsvinden. Het is raadzaam om belangrijke mededelingen ook per post en per e-mail te verzenden. Wanneer op deze wijze is gecommuniceerd, wordt het voor een werknemer erg moeilijk om de ontvangst van het bericht te ontkennen.  

 

Geschreven door mr. Judith van der Woude, senior jurist Team Arbeidsrecht De Raadgevers. 

Start typing and press Enter to search