Laat uw kosten voor rechtsbijstand vergoeden door uw verzekeraar

Wellicht heeft u een (schade- of andere) verzekering die ook de kosten voor rechtsbijstand dekt. Sinds de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU (7 november 2013) kiest u zelf wie uw zaak behandelt.

Voorheen was het zo dat rechtsbijstandsverzekeraars u konden verplichten om uw zaak te laten behandelen door een van hun eigen advocaten of juristen. Ook stelden ze de eis dat kosten voor externe rechtshulp (bijstand door advocaten/juristen van een extern kantoor) alleen werden betaald, als dat naar hun idee nodig was. Bijvoorbeeld als er geen gespecialiseerde advocaat van het eigen kantoor voorhanden was.
De uitspraak van het Hof van Justitie heeft tot gevolg dat u als verzekerde voortaan zelf bepaalt wie u bijstaat. De kosten van de gekozen rechtshulpverlener worden door uw verzekeraar vergoed.

Uitspraak van de rechter over de reikwijdte van de vergoeding
Op 19 februari 2014 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de reikwijdte van de rechtsbijstandsvergoeding door de verzekeraar. In deze zaak had een advocaat een ex-werkneemster van de SRK (rechtsbijstandsverzekeraar te Zoetermeer) bijgestaan en een beëindigingsovereenkomst opgesteld. De SRK betaalde voor de werkzaamheden tot en met het opstellen van de beëindigingsovereenkomst. Ook daarna had de advocaat partijen nog bijgestaan, omdat bepaalde verplichtingen die uit de beëindiging van de arbeidsrelatie voortvloeiden door de SRK nog moesten worden nagekomen. De advocaat vond dat de SRK ook daarvoor moest betalen. De rechtbank gaf hem gelijk. Deze ‘afwikkelings’-werkzaamheden vielen ook nog onder de opdracht.
Advies van De Raadgevers: als u verzekerd bent voor rechtsbijstand en een (aankomend) juridisch geschil heeft, laat de polisvoorwaarden van uw verzekeraar dan door ons nakijken! Wij kunnen beoordelen of uw zaak onder de polisdekking valt. Als dat het geval is, kan uw eigen vertrouwde jurist of een van onze andere juristen uw zaak behandelen en betaalt uw verzekeraar de kosten daarvoor.

Start typing and press Enter to search